Stichting Vrienden van het Huis van Compassie

RSIN/Fiscaalnummer: 860954286

Vriendenstichting NL 11 TRIO 0320025926 t.n.v. Vrienden Huis van Compassie

Contactgegevens
Stichting Vrienden van het Huis van Compassie

Vlietstraat 20b
6542 SL Nijmegen
Telefoon: 06-42056809

Website: www.huisvancompassienijmegen.nl
E-mail: poels@huisvancompassienijmegen.nl

Bestuurssamenstelling
Het bestuur bestaat uit:

–  Voorzitter Paul Oosterhoff
–  Penningmeester Marc Haasjes
–  Secretaris Piet Elands

Eventuele overige bestuursleden hebben een algemene functie.

Visie en doelstelling
De stichting heeft ten doel het vergaren van geldelijke middelen voor het Huis van Compassie te Nijmegen. Met de geldelijke middelen worden activiteiten voor en van kwetsbare mensen in onze maatschappij gefinancierd. Het betreft activiteiten van de stichting Huis van Compassie Nijmegen waarvoor:

  1. geen of onvoldoende financiële middelen gevonden kunnen worden bij reguliere subsidiegevers. b. activiteiten die deels door subsidiegevers gefinancierd worden maar niet voldoende om de activiteiten van start te laten gaan en/of de beoogde doelstellingen van de activiteit te realiseren.
  2. Ad hoc activiteiten die niet in de jaarcyclus zijn opgenomen en waarvoor geen subsidie voorhanden is, maar die naar mening van het bestuur belangrijk zijn om uit te voeren.

 

Beloning
De stichting Huis van Compassie kent geen functionarissen met bezoldiging.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan en Activiteiten
In 2021 start de stichting haar activiteiten. Dan onderneemt de Stichting (o.m.) de volgende activiteiten:

  • op grote schaal werven van vrienden/donateurs
  • crowdfunding actie
  • Acties op scholen, kerken, ondernemers, fondsen, etc…

 

Financiële verantwoording
Het financieel jaarverslag komt elk jaar beschikbaar op de website.