Vrienden van het huis

Word vriend van het Huis van Compassie

Het Huis van Compassie ontvangt geen overheidssubsidie en kan niet beschikken over structurele subsidie van fondsen. Met uw bijdrage als vriend van het Huis van Compassie stelt u ons in staat om onze doelen handen en voeten te geven; middels een groot aantal activiteiten voor en met en over de kwetsbaren in onze maatschappij. Met een jaarlijkse financiële bijdrage vanaf € 25,- bent u vriend van het Huis van Compassie.  Als vriend ontvangt u regelmatig informatie over onze activiteiten en wordt u automatisch uitgenodigd voor onze verschillende activiteiten.

(Wilt u geen Vriend worden maar een eenmalige donatie doen, of wilt u de mogelijkheden tot sponsoring bespreken, kijk dan op de betreffende pagina’s: Sponsoring en Algemene informatie)

U kunt Vriend worden door het volgende formulier aan ons toe te zenden:

Ik word Vriend van het Huis van Compassie en machtig hierbij het Huis van Compassie, tot wederopzegging, het gekozen bedrag jaarlijks via automatische incasso af te schrijven.

* velden met * zijn verplicht.

 

Heeft u vragen, of wilt u niet per automatische incasso betalen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan poels@huisvancompassienijmegen.nl of bel ons en vraag naar Pieter Poels. 

ANBI-LogoOnze organisatie is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van de belastingen.