Huis van Compassie

Het Huis van Compassie wordt gecoördineerd door Pieter Poels. Hij is werkzaam op maandag, woensdag en donderdag.

Sabine Schols en Desiree Schalk zijn in dienst van de Diaconie en verrichten ook werkzaamheden voor het Huis van Compassie. Sabine verzorgt communicatie- en PR taken voor halve dagen van maandag t/m donderdag. Op woensdag en donderdag neemt Desiree  administratieve en receptietaken waar.

Ook heeft het Huis van Compassie twee projectmedewerkers in dienst: Mirjam van den Eerenbeemt begeleidt vooral groepen (Iedereen Kookt voor Elkaar, Soepie Doen, taalcursussen, zingevingscursussen).
Ineke organiseert diverse bijeenkomsten zoals het Vrijwilligerscafé, Podiumgesprek, Compassiekaravaan, Compassie-avonden, Vrouwen zonder Grenzen, de jaarlijkse Verhalenmiddag.

Mirjam en Ineke werken op maandag en donderdag.

Het Huis van Compassie kan alleen maar bestaan dankzij de tomeloze inzet van vele vrijwilligers. Zij werken mee in de rol van medeorganisator van debatten, gastvrouw, het bezorgen van flyers in de stad, het opzetten van de moestuin, etc……

Heb je interesse om vrijwilliger te worden, neem dan gerust contact met ons op.

Het Huis van Compassie bestaat dankzij de inzet van 80 vrijwilligers! En dankzij belangrijke bijdragen van de Protestantse diaconie Nijmegen, de Provincie, KANS, Oranjefonds, en vele andere fondsen en particulieren.