Relatie met diaconie

Het Huis van Compassie is in 2013 gestart als onderdeel van de Protestantse Diaconie Nijmegen, met als doelstelling om ons in te zetten voor mensen in een kwetsbare maatschappelijk positie. De diaconie heeft hierin een sterke traditie; ze staat al eeuwenlang klaar voor deze groep mensen, met een concentratie op  daklozen, verslaafden, ongedocumenteerde vluchtelingen en (andere groepen) mensen in armoede.

Met grote instemming van het bestuur van de diaconie is begin 2015 besloten dat het Huis van Compassie verder gaat als stichting, en daarmee niet meer onder de verantwoordelijkheid van de diaconie in Nijmegen valt.  In juli 2015 is de zelfstandige stichting opgericht. Reden voor de verzelfstandiging van het Huis van Compassie was om het maatschappelijk en het benodigde financieel draagvlak voor ons werk nog verder te kunnen versterken en verbreden.

Bij het opbouwen van de nieuwe Stichting hebben we al het goede behouden dat we vanuit de diaconie hebben opgebouwd: we zijn voortgegaan op de ingeslagen weg, we zijn doorgegaan met onze activiteiten.

Ook konden we gebruik blijven maken van de faciliteiten van de diaconie in de Haard  (het gebouw is in eigendom van de diaconie) en blijven we nauw samenwerken met de mensen die zich inzetten binnen de diaconie.

De diaconie levert ook financiële ondersteuning aan het Huis van Compassie, en zo een belangrijke bijdrage aan de in totaal benodigde financiën voor het Huis van Compassie.

De nauwe verwevenheid tussen Diaconie en Huis van Compassie blijkt ook het feit dat de Diaconaal predikant Paul Oosterhoff voorzitter is van het Huis van Compassie.

Meer weten over het werk van de diaconie? Kijk op de website www.kerkinactie-nijmegen.nl