Algemene informatie activiteiten

We organiseren een groot aantal activiteiten voor en met mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Onze werkterreinen:

  • Ontmoeting
  • Maaltijden
  • Praktische hulp
  • Vluchtelingen
  • Natuur en milieu

Ook bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven van, voor en met mensen in een kwetsbare maatschappelijke positie. Onder het menu “Actviteiten” vindt u een opsomming van onze activiteiten.

Heeft u ideeën voor activiteiten die volgens u goed passen bij het Huis van Compassie, neem dan gerust contact met ons op.