Verschilmakers, samen koken en eten, i.s.m. Stichting Noodopvang Vluchtelingen. Iedereen welkom bij lunch.