Verschilmakers, samen koken en eten en brood bakken, i.s.m. Stichting Noodopvang Vluchtelingen en zijn bewoners. Iedereen welkom bij lunch.