Eet en ontmoet, thema: Verschil in culturen, opgave verplicht post@huisvancompassienijmegen.nl


26-02

Voor deze activiteit dient u zich op te geven.

U kunt daarvoor e-mailen naar dit adres: post@huisvancompassienijmegen.nl
Wilt u in uw mail duidelijk aangeven voor welke activiteit en voor welke datum u zich opgeeft.

Meer informatie

Volledige kalender bekijken