Ontmoetingsplek voor Verlies en Rouw

20 oktober 2022

 

Regelmatig zien we dat mensen in onze omgeving geconfronteerd worden met Verlies en Rouw in allerlei vormen (verlies van een geliefde, verlies van werk en inkomen, verlies van gezondheid, verlies van geboorteland). Ook zien we dat zij te weinig de mogelijkheid hebben om dit verlies te delen en velen dragen hun verlies in eenzaamheid mee.

Vijf organisaties zijn daarom een initiatief gestart om op meerdere plekken in de stad een ontmoetingsruimte voor Verlies en Rouw in te richten. De organisaties zijn Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COiL), ZinPlus, De Wijkfabriek, de Ontmoetingskerk en het Huis van Compassie.

Voor mensen die te maken hebben met Verlies en Rouw is er bij het Huis van Compassie een laagdrempelige inloop waar men kan komen praten met ervaren vrijwilligers. Mensen die hun gezondheid verloren zijn, hun baan en inkomen, hun thuisland en familie, en natuurlijk mensen die een dierbare verloren zijn kunnen op een gezellige en warme plek een kopje koffie komen drinken en een gesprek hebben met mensen die daarin opgeleid zijn. Soms is een luisterend oor genoeg, soms gewoon de aanwezigheid van een ander. Maar het kan ook zijn dat een wandeling fijn is of een creatieve invulling

De inlopen worden in principe elke eerste vrijdagmiddag van de maand gehouden in het Huis van Compassie. Andere weken zijn deze inlopen bij de Wijkfabriek en de Ontmoetingskerk. Daarnaast gaat er elke maand een themabijeenkomst komen met thema’s als Verlies van een geliefde en Verlies van Werk en Inkomen.