Nieuw jaar, nieuw begin, nieuwe dialoog!

13 januari 2022

Nieuw jaar, nieuw begin, nieuwe dialoog!
‘(Op)nieuw beginnen’ in de Lutherse Kerk op woensdag 2 februari van
19-21 uur
Opgave via email: aanmelden@luthersekerknijmegen.nl