Coördinator Pieter Poels geïnterviewd.

13 december 2021

Onze coördinator Pieter Poels is kortgeleden geïnterviewd door de Beweging van Barmhartigheid.

Over het ontstaan van het Huis van Compassie, over ons werk, onze nieuwe plek. Maar ook onze visie op compassie, waarbij elke mens centraal staat.

“8 december 2021 – In Nijmegen staat een huis, een groot huis, een ‘Huis van Compassie’. Ontstaan vanuit de protestantse diaconie in Nijmegen is het inmiddels uitgegroeid tot een bevlogen dienstencentrum ‘van iedereen’ voor een heel brede doelgroep van maatschappelijk kwetsbaren: daklozen, ongedocumenteerde vreemdelingen, mensen die in armoede leven en mensen die sociaal geïsoleerd zijn of zorg behoeven.”

Lees het interview op de site van beweging van barmhartigheid.