Samen eten

11 november 2021

Samen eten, samen zijn

Bij het Huis van Compassie hebben we al heel wat maaltijden georganiseerd, waarbij allerlei mensen elkaar ontmoeten bij eten vanuit verschillende culturen.
Door onze verhuizing en de Corona-maatregelen heeft dit helaas stil gelegen. Maar gelukkig hebben we kleinschalig al weer een beetje kunnen opstarten, toen we aandacht wilden besteden aan de Vredesweek en aan de week tegen de armoede.
Nu onze geweldige keuken zo goed als klaar is, kan er door de vrijwilligers ter plekke samen weer gekookt gaan worden.
Daarom beginnen we deze maand gelukkig weer met de Eet & Ontmoet groep.
In een groep van zo’n 20 mensen wordt er gezamenlijk voor de boodschappen en de maaltijd gezorgd.
Ook bepalen we met elkaar waar we samen bij stil willen staan, deelnemers kunnen elkaar iets laten zien van hun passies en talenten, of een thema bespreken dat ze bezig houdt.
Bij belangstelling kun je contact zoeken met Mirjam:
m.vandeneerenbeemt@huisvancompassienijmegen.nl

De grotere maandelijkse publieksmaaltijden gaan begin volgend jaar weer op maandagavonden plaats vinden. Dat is in het grote restaurant aan de Vlietstraat.
Vrijwilligers uit verschillende landen afkomstig, maken een heerlijk 2-gangen-diner, waar men voor een redelijke bijdrage aan deel kan nemen.
Er zullen weer vertrouwde thema’s, zoals de warme-truiendag en nieuwe gastsprekers centraal staan. Dit wordt per keer weer aangekondigd op de website / in de Nieuwsbrief.
Graag zien we jullie daar ook weer aan deelnemen.