Huis van Compassie gaat verhuizen

30 april 2021

Door de veelheid van activiteiten van het Huis van Compassie (HvC) en de plannen om verder te groeien in werkzaamheden en werkers zijn wij vorig jaar HvC op zoek gegaan naar een andere huisvesting.
We hebben de laatste 7 jaar gebruik kunnen maken van het gebouw de Haard van de diaconie Nijmegen, maar zijn zo langzamerhand uit dat jasje aan het groeien. Vandaar de zoektocht naar nieuwe huisvesting. Dit  ligt in het verlengde van de verzelfstandiging die we als Huis van Compassie allang hebben ingezet. Begonnen in 2013 als initiatief van de Diaconie van de Protestantse gemeente Nijmegen, zijn we in 2015 als zelfstandige stichting verder gegaan. We zijn er dankbaar voor dat we al die jaren het werk hebben kunnen doen met gebruik ‘om niet‘ van het pand van de Diaconie.

Per 1 mei 2021 is ons nieuwe adres:
Vlietstraat 20b  6542 SL Nijmegen
Telefoonnummer (ongewijzigd): 06-27274789
e-mail (ongewijzigd): post@huisvancompassienijmegen.nl