Geef om een ander: Word vriend!

30 april 2021

Het Huis van Compassie Nijmegen zet zich in voor kwetsbare mensen: vluchtelingen, daklozen, mensen die afhankelijk zijn van de Voedselbank,  mensen die zich eenzaam voelen en/of lijden onder psychische problemen. Mensen die een steuntje in de rug nodig hebben om zich staande te houden.

We willen dat mensen weer mee kunnen doen in plaats van er alleen voor te staan.

We bieden ontmoetingsactiviteiten zoals maaltijden, waarbij onze deelnemers zelf koken en helpen bij de organisatie. Mensen leren elkaar zo kennen en kunnen iets voor elkaar betekenen. We hebben bijvoorbeeld een klussenteam van vluchtelingen die zich inzetten voor Voedselbankklanten, een moestuin waarin mensen kunnen ontspannen en groenten verbouwen en oogsten, energiecoaches die mensen in armoede helpen om te besparen op hun energielasten, dialoogbijeenkomsten waarin mensen met verschillende achtergronden elkaar beter leren kennen.

Kortom: mensen samenbrengen, een luisterend oor bieden, eenzaamheid verhelpen, stimuleren om actief mee te doen … geven om een ander, samen werken en samen leven. Iedereen telt mee!

In totaal zijn er ieder jaar zo’n  20 verschillende soorten activiteiten  waarmee  ca. 5000 bezoekers per jaar worden bereikt. Dit dankzij een klein team van werkers, en vooral vanwege de inzet van meer dan 100 vrijwilligers; mensen met heel verschillende achtergronden en kwaliteiten, die zich belangeloos inzetten voor anderen.

Ondersteun eenmalig of structureel de activiteiten van het Huis van Compassie en word vriend. Uw donatie is meer dan welkom en wordt goed besteed. U wordt op de hoogte gehouden middels een nieuwsbrief, u wordt uitgenodigd deel te nemen aan activiteiten en ieder jaar wijzen we u op het jaarverslag en de jaarrekening.

Geef u op als donateur en druk op onze website op de knop WORD VRIEND DONEER HIER. De stichting heeft een ANBI status onder nummer 860954286.

Bij voorbaat heel veel dank.

Met een vriendelijke groet,

Paul Oosterhoff, voorzitter Stichting Vrienden

P.S. Helpt u mee de meest kwetsbare Nijmegenaren te ondersteunen? Dat is hard nodig want het Huis van Compassie heeft geen structurele subsidie van de overheid of van fondsen. U bent nodig!!!