Enthousiaste start van project Nijmegen in Dialoog!

16 november 2020

Na ervaring te hebben opgedaan bij proefdialogen en dialogen in het kader van de landelijke Week van de Dialoog worden nu 15 dialoogbegeleiders getraind in de methodiek van Utrecht in Dialoog. Het project Nijmegen in Dialoog wil contact tussen Nijmegenaren, die elkaar niet vanzelfsprekend ontmoeten, stimuleren.

Bij dialoogbijeenkomsten leren mensen elkaar en elkaars zorgen, opvattingen en achtergronden kennen. Dialogen bevorderen respect en begrip voor elkaar en dragen bij aan een samenleving met meer onderlinge verbondenheid tussen burgers.

“Leuk om zo open met elkaar te spreken. We waren nog lang niet uitgepraat naar mijn idee.”

‘’Open voor ervaringen van eenieder.”

“Levensechte verhalen”

“Leuk en leerzaam” “Ben benieuwd naar het vervolg.”

Dat zijn enkele enthousiaste reacties van deelnemers, aan de digitale kennismakingsworkshop van Nijmegen in Dialoog.

Een dialoog kan over allerlei onderwerpen gaan. Het gaat daarbij om de persoonlijke beleving en ervaring van de deelnemers met een thema. Mensen delen ook hun dromen en gewenste acties over het onderwerp.

Om de dialoogbijeenkomsten in de verschillende wijken van Nijmegen te gaan begeleiden, worden dialoogbegeleiders getraind. Dialoogbegeleiders gaan in tweetallen een dialoog begeleiden. Binnenkort gaan we de volgende groep dialoogbegeleiders trainen.

We zijn ook op zoek naar jongeren en stellen de groep liefst zo divers mogelijk samen. Heb je belangstelling om dialoogbegeleider te worden? Of wil je een keer deelnemen aan een dialoog in jouw eigen stad of wijk? Meer horen over het project Nijmegen in Dialoog?

Neem contact op met Ineke Boomman: email: ineke@huisvancompassienijmegen.nl of tel:06-42908699