In memoriam: Piet Muller (05-04-2020)

14 april 2020

Op 5 april 2020 overleed Piet Muller in de leeftijd van 90 jaar. Piet Muller was een van de initiatiefnemers van Nijmegen Stad van Compassie en nog steeds ambassadeur op persoonlijke titel. Door zijn afnemende gezondheid was hij de laatste jaren minder actief en dat was heel bijzonder.


Piet had een enorm netwerk en met zeer velen had hij veelvuldig contact.
Van vroeg tot laat reed hij met zijn fiets door Nijmegen om op vele plaatsen een praatje te maken.
Met zijn innemende persoonlijkheid was hij niet alleen overal graag gezien maar gesprekken met hem hadden altijd tot doel mensen met elkaar te verbinden.

Van eind 2010 tot eind 2014 was Piet lid van het bestuur van de Raad van Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Op zijn eerste bestuursvergadering werd hij direct lid van drie werkgroepen : Interlevensbeschouwelijke dialoog, maatschappelijk debat en PR.
Als voorzitter van een andere werkgroep zorgde hij er voor dat de verouderde statuten vernieuwd werden.
Piet gaat namens het bestuur naar de viering van de Alevieten.
Daarmee begint een doorlopende periode waarin Piet contacten zoekt en onderhoudt met een groot aantal religieuze en levensbeschouwelijke groeperingen in het Nijmeegse en geleidelijk ook met steeds meer maatschappelijke organisaties.

Tussendoor gaat Piet mee met een door Emrullah Erdem georganiseerde excursie naar Turkije.
In september 2011 is Piet één van de drie drijvende krachten achter het eerste Nijmeegse vredesfeest.
In juni 2012 organiseert de Raad een Rondetafelconferentie met een groot aantal maatschappelijke organisaties in de stad. Weer is Piet de drijvende kracht.
In dit jaar start ook het Mosliminitiatief dat eindelijk uitloopt op het project OPEN YOUR MIND NIJMEGEN (www.openyourmindnijmegen.nl).
In het kader van het Mosliminitiatief worden vele gesprekken met moslimorganisaties gevoerd vaak mede door Piet en in ieder geval volgens zijn regie.
Op 15 mei 2013 moet Piet voor het eerst een vergadering missen. Hij is ziek. Toch komt zijn naam in het verslag van die vergadering nog 19 keer voor.

Ook na zijn bestuurslidmaatschap gaat Piet gestaag met zijn interreligieuze contacten door.
Uiteindelijk resulteert dat tot de Vredesverklaring van Islamitische, Christelijke, Joodse en Alevitische  Gemeenschappen in Nijmegen van 18 december 2014.
Samen met Saïd Bouharrou kreeg Piet voor zijn inspanningen de Ien Dales prijs.

Ter gelegenheid daarvan zei Piet : “Ik vind vrede het hoogste goed waarvoor we met elkaar moeten opkomen. Vrede betekent voor mij vrijheid van onderdrukking en vrijheid van geweld, begrip en steun voor elkaar”.

Piet was al vroeg een wereldburger. Als lid van de Hilversums scoutingsgroep De Argonauten reisde hij in de zomer van 1965 gedurende drie maanden door het Midden-Oosten. De groep volgde daarbij in grote lijnen de tocht die Alexander de Grote 2300 jaar eerder gemaakt had, toen hij de Perzische legers versloeg en een enorm rijk stichtte dat zich uitstrekte van Macedonië tot de Indus.
Van hun reis, die reikte tot diep in Iran, is een prachtig diaklankbeeld vastgelegd, dat Piet in zijn latere Nijmeegse jaren voor vele gezelschappen vertoonde.
Later werkte Piet o.a. als coördinator bij Vluchtelingenwerk Nederland en als secretaris bij Churches Comittee on Migrants in Europe.

Piet was uiteraard ook nauw betrokken bij de start van Nijmegen Stad van Compassie en ambassadeur daarvan op persoonlijke titel.

We verliezen in Piet een warm mens die zich met vele verbonden voelde, zowel op persoonlijk als maatschappelijk vlak. Een verbinder bij uitstek.