Gedichten welkom: Vrede voor Vredesweek

14 april 2020

Onze vrijwilligster Storay Ahmadi, ook bekend als voorzitster van de Afghaanse vereniging Goshamadeed, is dit jaar Vredesambassadeur. Samen met de andere Vredesambassadeurs Mariet Mensink en Frans Houtbeckers promoot zij vredesactiviteiten in Nijmegen. Dit jaar willen zij een gedichtenbundel uitbrengen met thema Vrede.

De Gedichtenopdracht voor in de gedichtenbundel over vrede is voor iedereen toegankelijk: professionele en amateur dichters in Nijmegen kunnen tot juni hun gedichten insturen naar Storay64@hotmail.com

In de Vredesweek, van 19 tot 27 september 2020, vinden diverse vredesactiviteiten plaats: bekijk alvast https://vredesweeknijmegen.nl/over-ons/

De Haard aan de Groenestraat 170, waar het Huis van Compassie en de Protestantse diaconie actief zijn, is al jaren Vredesambassade. Wij zullen ook dit jaar in de Vredesweek activiteiten organiseren. Wordt vervolgd.