Vredesambassade en ambassadeurs in Nijmegen

23 november 2019

Vredesorganisatie PAX, vroeger bekend als Pax Christi, wil mensen laten nadenken over wat vrede is en hoe we vrede houden. Ze stimuleert overal in het land het vieren van de Vredesweek in september en instellen van Vredesambassades met ambassadeurs. De Haard is de Nijmeegse Vredesambassade!

De Raad van Levensbeschouwing en Religie doet dit PAX-werk voor Nijmegen. De Raad sprak samen met de Protestantse Diaconie en het Huis van Compassie af dat Groenestraat 170 de Vredesambassade is. In 2019 vond de Raad Frans Houtbeckers en Mariët Mensink van stichting KUS bereid om Vredesambassadeurs te worden. Stichting KUS wil mensen van allerlei organisaties en groepen samenbrengen met hulp van kunstvormen. Frans en Mariët zijn al vijfendertig jaar een paar en werkten tientallen jaren samen als clownsduo, theatermakers en poppenspelers Boembats en Snotjanne.

Waarom wilden Frans en Mariët vredesambassadeurs worden?

Frans: “Ik werkte meer dan 25 jaar met vluchtelingen al dan niet met verblijfsstatus. Ik heb veel meegekregen van de ellende die oorlogen en conflicten met zich meebrengen. Het geweld, de trauma’s, het vluchten. Ik wil me graag inzetten voor vrede overal in de wereld”.

Mariët: “Mijn belangrijkste motivatie is werken aan vrede in mijn buurt en stad. Natuurlijk wil ik ook vrede in het land en verder in de wereld. Maar daar kan ik vaak niet veel aan doen, terwijl er genoeg te doen is in mijn directe omgeving aan moeilijkheden en conflicten waarvoor niet altijd een geweldloze oplossing wordt gekozen. Ik wil snappen waarom wij mensen doen zoals ze doen en hoe we kunnen zorgen dat we niet kiezen voor haat en geweld en mensen buiten sluiten, maar voor een samenleving die open en vriendelijk is. “

Stichting KUS heeft met het leveren van de Vredesambassadeurs het thema Vrede omarmt. In de Vredesweek 2019 zijn er door meerdere organisaties en kerken vredesactiviteiten georganiseerd, zoals gesprekken, lezingen en etentjes. KUS organiseerde samen met anderen de beginbijeenkomst met een fakkeloptocht vanaf de Wereldvredesvlam en het maken van een Rijk van Nijmegen Wereldvredesvlam. Daarna was de officiële opening door de burgemeester waarbij er rond vrede gedanst en gezongen werd. Journalist Rob Jaspers liet ons nadenken over de vraag hoe oorlog ontstaat. Hij wees op de vele overeenkomsten tussen nu en de jaren dertig.

KUS organiseerde daarnaast kinderoptredens in de bibliotheek met de Vredesambassadeurs, deze keer als Frans Mallemans en Jet met de Pet, en de Vredesdraak. Voor het Vredeseten in de Vredesambassade/Huis van Compassie maakte KUS met deelnemers van de taalgroep van Goshamadeed en vrijwilligers van het Huis van Compassie een Vredeskunstwerk.  Andere KUSactiviteiten waren het laten schrijven van het woord vrede in 50 talen, vredesgedichten maken en voordragen, korte Loesjeachtige teksten over vrede maken en verspreiden. Op de laatste dag was er een vredeswandeling langs plekken waar grenzen voelbaar zijn en waar conflicten dus mogelijk zijn. Afsluitend was er een vredespicknick met gedichten en liedjes en veel lekker eten.

Frans en Mariët vonden dat Vrede en Vrijheid zulke belangrijke thema’s zijn dat het niet genoeg is er één week per jaar mee bezig te zijn. Ze willen het hele jaar door activiteiten organiseren en hebben veel plannen: Vrede-en-Vrijheid Nieuwscafé’s in de Vredesambassade/Huis van Compassie organiseren, Vrede- en Vrijheidstuinen maken, een dichtbundel met vredesgedichten maken en een bundel met verhalen van mensen die als kind te maken hadden met ouders die moesten vluchten of andere geweldsituaties in en rond het gezin ervaarden. Over deze en andere plannen een volgende keer meer.

Info: www.stichtingkus.nl, stichtingkus@gmail.com, 06-18194393