Nijmeegse Compassiedag 2019 op 2 november

31 oktober 2019

Zaterdag 2 november rond half 1 begint de Nijmeegse Compassiedag 2019 met een spannende kindershow bij de Valkhofkapel. Daarna start het levendige middagprogramma met o.a. Thomas Verbogt, Carmina Ludens, de Vredesambassadeurs, Bibliotheek Mariënburg en vele Nijmeegse organisaties. Wees welkom!

In het hart van de draak toont zich de goudschat van compassie. Met deze onthulling begint de spannende kindershow bij de Valkhofkapel waar je ook als ouder niet omheen kunt.

Na de schatonthulling lopen we in een optocht, een Stoet, om 13.30 naar de Mariënburgkapel en de bibliotheek. Voorop loopt de vredesdraak. Het koor Carmina Ludens zal met ons meelopen, begeleid door dansers van de Mawteni Foundation (een organisatie voor en door vluchtelingen).
We zingen met zijn allen een speciale mantra die Mark Schilders voor deze gelegenheid componeert. Iedereen is welkom om mee te lopen!

Even voor tweeën worden we op het Mariënburgplein ontvangen door Vereniging Pack mee Pai, die een spectaculaire leeuwendans zullen opvoeren. De dans is in de Chinese cultuur een symbool voor voorspoed, geluk en gezondheid.

Na aankomst van de stoet op de Mariënburg volgt om 14.00 in de Bibliotheek een levendig middagprogramma. Gratis en voor iedereen toegankelijk. De opening van het programma ligt in handen van Nijmeegs bekendste auteur: Thomas Verbogt. Niet alleen geeft het improvisatietheater Mind Mix een prikkelende voorstelling over compassie, maar ook reikt burgemeester Bruls de Compassiepluim uit. Er is verder een gedachtewisseling tussen publiek en
plaatselijke politici over compassie. Ook hebben diverse muzikanten hun medewerking toegezegd. Buiten op het Mariënburgplein, aan weerszijden van een rode loper tussen het Huis van Geschiedenis en de bibliotheek, staan van 14.00 tot 16.00 informatiekraampjes en zeepkisten van waaruit de deelnemende organisaties hun compassieboodschap de wereld in kunnen brengen.

De middag wordt om 16.00 afgesloten met Hart dat luistert, een gratis ‘compassieconcert’ van Carmina Ludens in het Nijmeegs Huis van Geschiedenis (Mariënburgkapel). Met medewerking van o.m.: Thomas Verbogt, Mind Mix, Carmina Ludens, Bibliotheek Mariënburg, Huis van de
Nijmeegse Geschiedenis, Huis van Compassie, Mawteni Foundation en vele Nijmeegse organisaties. De officiële Nijmeegse vredesambassadeurs Mariët Mensink en Frans
Houtbeckers (ook wel bekend als Snotjanne en Boembats en hierboven te zien op de foto) spelen de hoofdrol als kindervrienden, drakentemmers en vredestichters.

Bij dit initiatief van Nijmegen stad van Compassie zijn ca. 80 organisaties betrokken die in Nijmegen actief zijn. Al deze organisaties proberen hun werk af te stemmen op het kompas van compassie. Een universele koers die culturele en religieuze scheidslijnen overbrugt. Met verbinding en menselijkheid als doel. Compassie wijst altijd de weg naar een fijner leven.

Wilt u meer informatie? Of overweegt u om met uw organisatie mee te doen aan de dag?
Neem contact op met Hans Slavenburg, 06 – 49844078, post@nijmegenstadvancompassie.nl
of Pieter Poels, 06 – 42056809 en poels@huisvancompassienijmegen.nl