Podiumgesprek: Compassie, toepassing Gulden Regel

25 maart 2019

In dit podiumgesprek op woensdag 3 april staat compassie, het toepassen van de Gulden Regel centraal. In alle geloofstradities geldt deze regel maar wat zijn de overeenkomsten en verschillen in de Christelijke en Islamitische traditie? Podiumgasten zijn: professor dr. Peter Nissen en dr. Mohamed Ajouaou.

Peter Nissen is hoogleraar Vergelijkende godsdienstwetenschap met leeropdracht Oecumenica aan de Radboud Universiteit. Hij onderzoekt de historische ontwikkeling van verschillende vormen van religiebeleving – van volksreligiositeit tot mystiek – en hun culturele uitdrukkingsvormen.
De nadruk ligt op de religiegeschiedenis van Europa vanaf de middeleeuwen. Nissen is sterk geïnteresseerd in de actuele veranderingen in de religiositeit en in de relatie tussen nieuwe en oude (historische of traditionele) vormen van religiositeit en spiritualiteit in de westerse wereld.

Mohamed Ajouaou is Universitair docent aan de Vrije Universiteit Amsterdam en sinds 2015 ook aan de KU in Leuven. Vanaf 2007 is hij Lid MT van de Dienst Geestelijke Verzorging en Hoofd Islamitische Geestelijke Verzorging bij het ministerie van Veiligheid en Justitie.
Dr. Ajouaou publiceerde onder andere over de Islam in Nederland, secularisering en over
islamitische geestelijke verzorging in Nederlandse gevangenissen. Hij mengt zich regelmatig
in discussies in de actualiteit over radicalisering en de plaats van de islam in de westerse samenleving.
In 2015 publiceerde hij “Wie is moslim? Geloof en secularisatie onder westerse Moslims”.

Datum: woensdag 3 april van 20.00 – 22.00 uur
Plaats: Huis van Compassie, Groenestraat 107, Nijmegen
Kosten: € 5,00