Huis van Compassie in beeld: film van ons werk!

4 januari 2019

Wilt u  nader kennis maken met het Huis van Compassie? In deze film (4 minuten), krijgt u in beeld en geluid een indruk van wie wij zijn en waar wij als Huis van Compassie voor staan. De film is gemaakt in opdracht van Movisie in Utrecht, hét landelijk kennisinstituut voor een samenhangende aanpak van sociale vraagstukken.

In juni verzocht Movisie ons mee te werken aan hun onderzoek naar laagdrempelige initiatieven in het land, die bijdragen aan het voorkomen van sociale uitsluiting. Uit 100 organisaties koos Movisie er voor om nader onderzoek te doen naar en met Het Huis van Compassie (tezamen met 3 andere organisaties), met als kernvraag:  wat werkt bij deze kleinschalige organisaties? En hoe kunnen gemeenten hen versterken?

Uit dank voor onze medewerking aan het onderzoek heeft Movisie nu een film over ons werk gemaakt. Gefilmd werd op 22 november, toen Movisie in het Huis van Compassie een werkconferentie organiseerde voor gemeenten en vertegenwoordigers van sociale initiatieven.

Lees hier het verslag van die middag: www.movisie.nl/artikel/dilemmas-bewonersinitiatief

En bekijk vooral de film!