Bruls in De Brug: Samen maken we de stad

21 december 2018

Onze burgemeester de heer H. Bruls schreef in het Nijmeegse weekblad de Brug van 19 december een mooi stukje. Hij kijkt hierin terug op het afgelopen jaar. Een van de hoogtepunten is voor hem de ondertekening van de Verklaring van Nijmegen Stad van Compassie op 9 november jl. Voor ons als Huis van Compassie ook een hoogtepunt!

Het is een verklaring waaraan jarenlang gewerkt is door meerdere organisaties. Bij Nijmegen Stad van Compassie zijn namelijk meer dan 80 organisaties en individuen aangesloten die compassie en compassievol handelen willen bevorderen in de stad. Behandel een ander zoals je zelf behandeld zou willen worden. Het gaat om ontmoeting en verbinding in de stad met respect en begrip. In deze Verklaring geeft het gemeentebestuur aan zich hiervoor te willen inzetten. Het is een uitgangspunt voor meer samenwerking in de stad. Wij danken het gemeentebestuur zeer voor deze mooie geste en gaan verder met onze activiteiten voor een meer compassievolle stad. Ook voor u als burger/organisatie is het mogelijk om deze verklaring te ondertekenen. Dit kunt u doen via de website: www.nijmegenstadvancompassie.nl/verklaring-ondertekenen.

Lees het artikel van burgemeester Bruls in De Brug en een verslag van de ondertekening van de Verklaring op 9 november 2018.

Huis van Compassie wenst iedereen een gelukkig en compassievol 2019 toe.