Uitnodiging om deel te nemen aan Compassiecursus

27 november 2018

Aan het begin van het nieuwe jaar 2019 wordt voor het eerst vanuit ‘Wie weet!’ een cursus gegeven in het Huis van Compassie in Nijmegen. Wat is daarvoor een beter thema dan ‘compassie’? ‘Behandel anderen altijd zoals je zelf behandeld wilt worden’: deze
regel zal centraal staan.

Maar als je goed leest wat er staat, doemen er vragen op, zoals: moet je jezelf niet goed kennen om te weten hoe je behandeld wilt worden? Compassie vraagt erom vorm te krijgen in de praktijk
van alledag. Wat betekent dat voor jezelf en voor je verhouding tot de ander? Is het wel mogelijk om compassie te voelen voor soortgenoten aan de andere kant van de wereld?

We denken met elkaar na, maken opdrachten, luisteren naar ideeën van andere denkers. (Filosofische voorkennis is niet vereist!)

1. Het zelf en autonomie: 15 en 29 januari 2019
L. de Bruin e.a., Ik. Filosofie van het zelf (2017); B. Rössler, Autonomie (2018)

2. Compassie en empathie: 12 en 26 februari 2019
K. Armstrong, Compassie (2011)

3. Te veel van het goede: 19 maart 2019
I. Devisch, Het empathisch teveel (2017)

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur
Plaats: Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen
Kosten: € 10,- per avond
Docent: Mariëlle Polman