Meer dan 50 vluchtelingen hebben milieuadvies gekregen

2 oktober 2018

In 2017 zijn we begonnen met Go Green, een initiatief van en voor Nijmeegse vluchtelingen. Vluchtelingen die al langer in Nijmegen wonen signaleerden dat bij veel vluchtelingen die nog maar kort in Nederland leven weinig kennis is van milieubewust energiegebruik. Hierdoor besteden zij onnodig veel geld aan energiekosten, terwijl veel vluchtelingen op of onder de armoedegrens leven.

Ons belangrijkste middel is het huisbezoek. Daarbij krijgen vluchtelingen van ons praktische tips en adviezen over o.m. elektriciteit, gas en water en afval. Elke vluchteling ontvangt daarbij van ons een spaarlamp.

We hebben inmiddels bij meer dan 50 vluchtelingen een huisbezoek afgelegd. Een huisbezoek duurde gemiddeld 2 uur.  Elk bezoek waren 2 vrijwilligers aanwezig. Verreweg de meeste huisbezoeken hebben wij afgelegd bij Eritrese jongeren: meer dan 30. Overige nationaliteiten die wij bereikt hebben: Sudan, Syrië, Irak. Ook hebben we 6 presentaties gehouden: 2 voor een kleurrijke groep Nijmegenaren, 2 in het kader van Nijmegen Green Capital, 1 voor de Sudanese gemeenschap en 1 in het kader van de warme truiendag.

Go Green is mede mogelijk gemaakt door het fonds Wij Doen mee. Sinds de zomer kunnen we voor financiering van de huisbezoeken een beroep doen op Green Capital Challenges in de Nijmegen. Dus we gaan door! Voor het eind van het jaar willen we wederom enkele tientallen huisbezoeken afleggen.  Dit alles dankzij het mooie team van vakkundige vrijwilligers:. Lemlem, Adam, Peter, Mary,  Hekmat, Mona, Rasha, Mohamed, bedankt!

Bent u een vluchteling of kent u een vluchteling die graag Go Green op bezoek heeft? Laat ons weten:

Adam, EN/ND/AR: 0644378323
Mohamed, EN/ND/AR: 06-34076450
Lemlem, Tigrinya: 0643451043

E: gogreennijmegen@gmail.com