Vanaf 9 april: training in compassie

2 maart 2018

In deze compassietraining ontwikkel je een milde houding ten opzichte van de moeilijkheden die je tegenkomt als vrijwilliger, als professional of mantelzorger. Op die manier leer je beter voor jezelf te zorgen. En juist vanuit een vriendelijke houding naar jezelf kun je er ook écht voor anderen zijn.

Zorgen voor anderen begint bij jezelf
”Het principe van compassie of mededogen ligt ten grondslag aan alle religieuze, ethische en spirituele tradities; steeds opnieuw wordt daarmee een beroep op ons gedaan alle anderen te behandelen zoals wij zélf behandeld willen worden ” uit het Handvest van Compassie, Karen Armstrong.

Als gulden regel van compassie wordt wel gezegd: wat jij niet wilt dat jou wordt aangedaan, doe dat ook een ander niet aan. We kunnen allemaal stappen zetten om compassie centraal te stellen in ons leven en vanuit ons goede hart te leven. Maar hoe kunnen we meer compassie in ons hoofd, hart en hande(le)n brengen?

Je leert in deze training hoe compassie/vriendelijkheid voor anderen begint met compassie te ontwikkelen voor jezelf. Wat een milde houding ten opzichte van je ervaringen kan doen met hoe je je voelt en hoe je je verhoudt tot anderen. Er wordt ook ingegaan op hoe je compassie in jouw dagelijks leven concreet kunt inzetten: binnen jouw organisatie of als mantelzorger.

Trainers
Deze training wordt gegeven door Brenda Lelie (www.brendalelie.nl) en Joost Willems (www.vrijeruimte.nu). Ervaren compassietrainers en betrokken bij Nijmegen Stad van Compassie.

Praktisch
De training bestaat uit 6 bijeenkomsten van 2,5 uur in het Huis van Compassie.
De data zijn 9 april, 16 april, 7 mei, 14 mei, 28 mei en 4 juni van 9:30 – 12:00 uur

Kosten bedragen € 150,00 incl. oefenmaterialen

Heb je een laag inkomen? Je kunt de meedoenregeling van de Gemeente Nijmegen inzetten voor deze training! Mochten de kosten desondanks een belemmering voor je zijn, mail ons dan even om te overleggen.

Komt overdag niet handig uit? In september start een nieuwe groep op de donderdagavond. De data daarvoor staan nog niet vast maar je kunt je al wel voorlopig aanmelden hiervoor.

Aanmelden: stuur een mail met je naam en telefoonnummer naar post@nijmegenstadvancompassie.nl. Wij nemen dan per mail contact met je op om een telefonisch kennismakingsgesprek te plannen.
Ook voor vragen kun je op dit emailadres terecht.

Nijmegen stad van Compassie is een initiatief waarin organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aan dat gezamenlijk doel trachten te werken door:

  • met elkaar kennis te maken
  • ideeën en ervaringen uit te wisselen
  • in eigen kring compassie te bevorderen

Inmiddels zijn meer dan 80 organisaties, burgerinitiatieven, ondernemers en individuen aangesloten bij Nijmegen, stad van Compassie.

www.nijmegenstadvancompassie.nl