6 februari: Podiumgesprek over klimaat en duurzaamheid

1 februari 2018

Thema van de podiumgesprekken 2017/2018 is ‘Klimaatverandering en duurzaamheid’. Op 6 februari 2018 geven we het podium aan Dr. Annick de Witt. In deze dynamische lezing stelt zij dat diepgewortelde problemen als klimaatverandering een andere aanpak en een andere manier van denken vergen. Hoe komen we tot werkelijke “systeemverandering”?

Zij is onderzoeker, schrijfster en change-maker op het gebied van de culturele en psychologische transformatie naar duurzaamheid; als adjunct assistent professor verbonden aan het Copernicus Instituut, Universiteit Utrecht; en bestuurslid van het NatuurCollege.  Ze schreef o.a. het spraakmakende artikel “We moeten ons wereldbeeld kantelen; het is tijd voor een innerlijke klimaatverandering (NRC 2007) en meer recentelijk het boek “Duurzaamheid van binnenuit”, samen met Froukje Jansen (Prometheus 2015)

Thema: Duurzaamheid van binnenuit

Duurzaamheid is een actueel en tot de verbeelding sprekend thema, dat niet alleen opgelost kan worden door nieuwe technologie en duurzame energie. Het vraagt ook om een  innerlijke klimaatverandering, een transformatie van het collectieve bewustzijn en een verschuiving in ons eigen denken en doen. Het vraagt om een zoektocht naar levenskwaliteit en zingeving, betekenis en diepgang.

Ze behandelt thema’s als complexiteit, de noodzaak van het samenbrengen van tegengestelde perspectieven, en het veranderingspotentieel van nieuw opkomende wereldbeelden. Hierbij slaat ze ook een brug naar de praktijk. Waar in de samenleving zien we dit soort nieuwe benaderingen al tot successen leiden?

Door met elkaar in gesprek te gaan  worden we ons meer en meer bewust van de immense verandering op velerlei gebied die ons, onze kinderen en kleinkinderen te wachten staat.  Een verandering die al is ingezet….Ook bij onszelf? Van harte uitgenodigd in Het Huis van Compassie!

Tijd:          20.00-22.00 uur (zaal open: 19.30 uur)
Kosten:    € 5,00 (of naar draagkracht)

De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar plaats in Nijmegen en worden georganiseerd in een samenwerkingsverband van Het Huis van Compassie, de Raad voor Religie en Levensbeschouwing, Vincent de Paul Center Nederland, Augustijns Centrum De Boskapel.