Jonge Honden zorgen voor bijzondere kerstlunch

1 januari 2018

Medewerkers van het Jonge Honden Platform van de Radboud Services verzorgden op 18 december samen met onze vrijwilligers een bijzondere kerstlunch in het Huis van Compassie. Voor ongeveer 50  mensen, met name mensen met weinig inkomen, die het leuk vinden om met andere mensen te eten.

Het eten was heerlijk en de tafels waren mooi voor de gelegenheid gedekt. De Jonge Honden hebben hun handen flink uit de mouwen gestoken bij de voorbereidingen en het opdienen. Daarna waren ze geanimeerd in gesprek met de overige deelnemers.

Meneer Hassan uit Syrië en Daoud uit Eritrea zongen ieder een mooi lied,  in het Arabisch en het Tigrinya. De Afghaanse kunstenares Fardiana Tabibzada vertelde op indringende wijze over haar in het Huis van Compassie geëxposeerde schilderijen gekoppeld aan de verschrikkingen van de oorlog in Afghanistan. Storay Ahmadi, voorzitster van de Afghaans Nijmeegse vereniging Goshamadeed, vertelde vervolgens over haar drive om in Nederland meer inzicht te geven over de oorlog in Afghanistan. Twee krachtige vrouwen, die zich sterk maken voor de mensen in het land dat zijzelf hebben moeten ontvluchten. Cora Oord, vrijwilligster van het Huis van Compassie, droeg vervolgens een tekst voor waarin zij vertelde wat de Advent voor haar betekent. Haar tekst is onderaan dit verslag te lezen.

Cora nodigde vervolgens alle aanwezigen uit om op een groot hart een toekomstwens te schrijven. Er stonden al snel veel  wensen op de grote harten die aan de kerstboom werden gehangen. Enkele voorbeelden:

 • Ik wens een mooie relatie voor iedereen die dat wil en veel tolerantie onder alle mensen
 • Laten we leren om meer verdraagzaam te zijn. Eerst praten dan handelen
 • Doe geen mensen en dieren pijn
 • Hoe zou geweld, terrorisme, oorlog bestaan? Betekent het niet onkunde, onmacht om een oplossing te bereiken. Alleen in het dierenrijk geld de wet van de sterkste. Zijn wij dan niet verder geëvolueerd?
 • Een leven naar tevredenheid van de mensen
 • Ik wens iedereen gezondheid ( in meer talen opgeschreven)
 • Alle goeds, gezondheid, dat er het komend jaar veel geboomd mag worden ten positieve!
 • Verstilling, verwachting, verlichting
 • Laat vooral je eigen licht schijnen, dus zet vooral jezelf aan
 • Geen oorlog meer maar vrede voor iedereen
 • Vrijheid in de hele wereld en gezondheid
 • Gezondheid, geld en werk voor mij en mijn dochter
 • Liefde en een fijne dag invulling met sociaal contact voor iedereen
 • Als ik God of Allah zou zijn zou ik zorgen dat er geen oorlog in de wereld is en vrede voor iedereen,
 • Als ik God of Allah zou zijn dan zou er geen oorlog meer zijn en zou iedereen gezond en in vrede leven
 • Vredige kerstsfeer
 • Dat meer vrouwen durven vertrouwen op hun eigen kracht

 

TEKST VOORGEDRAGEN DOOR CORA OORD OVER DE ADVENT

Het is vandaag 18 december. Volgens onze christelijke kalender leven we eigenlijk nog in de adventsperiode.
De advent bestaat altijd uit 4 zondagen, de 1e is diegene, die het dichtst ligt bij 30 november. Met advent begint een nieuw christelijk jaar. In de kerken staat een kerstkandelaar met 4 kaarsen, elke zondag wordt een nieuwe kaars aangestoken. Advent komt van het Latijnse adventus, dat komst betekent, ook het Franse werkwoord advenir heeft deze betekenis: iets komt naar me/ons toe. Ik heb er geen invloed op, toch komt het dichterbij.

Wat mijmeringen op deze tijd. We leven in donkere tijden, dit gaat zowel letterlijk als figuurlijk op. De winter  in West- Europa is letterlijk het jaargetijde met weinig licht-uren. Figuurlijk leven we in een wereld vol donkerte. Oorlogen, natuurrampen, financiële zorgen, verlies van werk, verlies van gezondheid en ga zo maar door. Elk van u kent deze in mindere of meerder mate. Daarvoor zijn we mens.

Voor mij is advent de tijd van wachten op, verwachten, hopen op, vernieuwing.  Betekent voor mij overigens een nieuwsgierige aanwezigheid en openheid. Persoonlijk kijk ik nu al uit naar de dag, dat het – merkbaar – langer licht is.

Op kerstmis vieren wij christenen, dat Jezus, de zoon van God is geboren, het licht van de wereld. Kent u binnen uw traditie een feest, dat vergelijkbaar is met advent/kerst? Wilt u daarover iets vertellen?

In de bijbel staat in Johannes ( profeet): Het licht schijnt in de duisternis en de  duisternis heeft het niet in haar macht gekregen.

Een hoopvolle gedachte.

Dat u allen aanwezig vandaag bij deze kerstlunch uw licht mag voelen in de duisternis en regelmatig ook thuis uw lichtje mag aansteken ter herinnering.