Podiumgesprek ‘Polarisatie’, 15 mei met burgemeester Bruls

11 april 2017

Er zijn veel Nederlanders die bang zijn dat hun veiligheid vermindert en dat ‘onze cultuur’ bedreigd wordt: door mensen van elders, door andere godsdiensten. Het debat tussen arm en rijk polariseert, er ontstaan kloven tussen nieuwkomers en mensen die hier geboren zijn, tussen arm en rijk, blank en zwart. Hoe gaan we in Nijmegen om met angst en polarisatie?

Er wordt in Nederland vaak geschreeuwd in plaats van geluisterd. Veel mensen vallen terug op de ‘eigen’ groep en de samenleving dreigt van een ‘open’ samenleving een ‘gesloten’ samenleving te worden.

Hoe staan wij er voor in Nijmegen?

  • Is angst en polarisatie een bedreiging voor onze stad?
  • Welke ontwikkelingen ziet het stadsbestuur en hoe gaat zij hiermee om?
  • Waar ligt de verantwoordelijkheid van burgers, van organisaties, en waar die van de politiek? Welke oplossingen zien wij?
  • Hoe depolariseren wij in onze stad, en hoe verbinden we in Nijmegen mensen van allerlei afkomst met elkaar om zo een daadwerkelijk ‘open’ samenleving te zijn waar COMPASSIE en MENSWAARDIGHEID centraal staan en ieder mens tot zijn/haar recht kan komen.

 

Paul Oosterhoff zal hierover het gesprek voeren met burgemeester Bruls. Vervolgens zullen zij in gesprek gaan met een aantal genodigde Nijmegenaren die nauw bij het vraagstuk betrokken zijn, en met de andere aanwezigen.

Van harte welkom op maandag 15 mei van 20.00 tot 22.00 uur in de Haard, Groenestraat 170 in Nijmegen. Entree € 5,- of naar draagkracht. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Gegeven de verwachte grote publieke belangstelling is opgave noodzakelijk bij post@huisvancompassienijmegen.nl

De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar plaats in Nijmegen en worden georganiseerd door Het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Vincent de Paul Center Nederland en Augustijns Centrum de Boskapel.

Dit podiumgesprek is een vervolg op ons podiumgesprek van 14 februari, onder de titel ‘Nederland in de greep van Angst’ met als gast Dr. Marcel Becker, docent Ethiek aan de RU.