Podiumgesprek: Polarisatie en angst voor migratie op 14 feb.

28 januari 2017

Vele Nederlanders zijn bang dat hun veiligheid vermindert en dat ‘onze cultuur’ bedreigd wordt door mensen van elders. Waarom zijn sommige mensen bang voor migranten, en hoe kunnen we omgaan met deze angst? Tijdens het podiumgesprek ‘Nederland in de greep van de angst?’ gaat onze gastspreker Marcel Becker hierover in gesprek met Paul Oosterhoff.

Veel mensen maken zich zorgen dat snelle veranderingen – zoals de instroom van migranten – andere waarden, normen en leefgewoonten meebrengen. Als reactie vallen velen terug op de ‘eigen’ cultuur en dreigt de ‘open’ samenleving een ‘gesloten’ samenleving te worden. De polarisatie tussen nieuwkomers en autochtonen, tussen arm en rijk, blank en zwart lijkt dieper te worden. Schreeuwers lijken de overhand te krijgen en waarden en normen vervagen.

Gastspreker van deze avond is Dr. Marcel Becker, Universitair Docent Ethiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en schrijver van o.a. het boek “Ethiek van de digitale media”.

Na een korte introductie zal hij in gesprek gaan met onze gespreksleider Paul Oosterhoff en vervolgens met de aanwezigen in de zaal.

Centraal staan de volgende vragen:
• Voor wie en wat zijn we eigenlijk bang en is deze angst gerechtvaardigd?
• Hoe om te gaan met angst in een veranderende samenleving?
• Welke rol spelen de nieuwe media in de opkomst van angst en polarisatie?
• Waar ligt onze eigen verantwoordelijkheid en waar die van de politiek?

Hoe verbinden we mensen van allerlei afkomst met elkaar om zo een daadwerkelijk ‘open’ samenleving te creëren waar COMPASSIE en MENSWAARDIGHEID centraal staan en ieder mens tot zijn/haar recht kan komen.

Van harte welkom op dinsdag 14 februari van 20.00 tot 22.00 uur in de Haard, Groenestraat 170 in Nijmegen.
Entree € 5,- of naar draagkracht. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar.

(Zoals eerder gemeld; de oorspronkelijke gast Lieke van der Veer kan door omstandigheden niet aanwezig zijn. We zijn vereerd met de aanwezigheid van Marcel Becker).