Verslag ambassadeursavond Nijmegen Stad van Compassie

13 oktober 2016

bijeenkomst-svc-28-9Woensdagavond 28 september vond de derde bijeenkomst van Nijmegen Stad van Compassie plaats. Een bijeenkomst die ditmaal de focus had op de ambassadeurs voor Nijmegen Stad van Compassie. De vraag die deze avond centraal stond was hoe compassie in Nijmeegse organisaties concreet gemaakt kan worden. Het zijn de kleine dingen die het kunnen doen, zo bleek tijdens de avond. En; compassie schuurt!

Initiatief van Nijmegen Stad van Compassie

Paul Oosterhoff, voorzitter van het Huis van Compassie, leidde de avond in met een korte inventarisatie van welke organisaties door de aanwezigen in de zaal vertegenwoordigd werden. Nieuwe deelnemers waren o.m. stichting Gast, het Repaircafé, welzijnsinstelling Tandem en het Boeddhistische herstelprogramma Refuge Recovery Nederland. Daarnaast ook enkele individuele deelnemers. Al met al bleek een breed palet aan organisaties vertegenwoordigd tijdens de avond. Vervolgens gaf Paul in vogelvlucht een terugblik op wat er allemaal voor stappen waren gezet voor Nijmegen Stad van Compassie en hoe het initiatief tot stand was gekomen. Paul stelde dat het -in plaats van bovenaf een Stad van Compassie uit te roepen- de voorkeur verdiende om de nadruk te leggen op initiatieven van onderaf.

Rotterdam Stad van Compassie

Rogier Teerenstra, bestuurslid van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en ambassadeur van Nijmegen Stad van Compassie namens de RLRN, was deze avond uitgenodigd om iets te vertellen over wat een Stad van Compassie zou kunnen zijn. Hij illustreerde dit aan de hand van Rotterdam, die sinds 20 mei 2016 officieel het Handvest voor Compassie heeft ondertekend en zo Stad van Compassie is geworden. Rogier vertelde onder meer over het proces dat Rotterdam had doorlopen om tot deze ondertekening te komen.

Karen Armstrong

Onder andere werd een video vertoond, waarin Karen Armstrong (grondlegster van het internationale Handvest voor Compassie) Rotterdam feliciteerde met hun ondertekening van het Handvest. Armstrong vertelde daarin onder meer dat een Stad van Compassie niet direct een compassievolle stad hoeft te zijn. Het gaat er juist om dat een stad bereid is om zich oncomfortabel te voelen met het woord compassie: bewust van het feit dat er nog heel veel gedaan moet worden om werkelijk een compassievolle stad te worden.

Wat is een Stad van Compassie?

Na deze uitgebreide introductie over hoe een stad een Stad van Compassie kan worden, kwam daarna uit het publiek alsnog de vraag: ‘Maar wat is een stad van compassie nou precies?’ Conrad Savy, bestuurslid van Hobbycentrum De Nonnendaal, oprichter van de Wijkfabriek in Nijmegen Oud-West en één van de initiatiefnemers van Nijmegen Stad van Compassie, betrad juist op dat moment het podium. Hij gaf als antwoord: “Precies daarvoor komen we nu eigenlijk allemaal bij elkaar: om dat uit te zoeken.”

Compassie in de Wijkfabriek: de ruilwinkel

Conrad vertelde, als voorbeeld van hoe compassie vorm kan krijgen in de dagelijkse praktijk van een organisatie, over het ontstaan van de Ruilwinkel Nijmegen. Toen de oprichtster van de ruilwinkel bij de Wijkfabriek kwam met haar vragen, had Conrad daar in eerste instantie geen oplossing voor. Maar wat hij wel had was een ruimte. Die ruimte stelde hij ter beschikking voor de ruilwinkel. Om op die manier mogelijk te maken dat er een demo van de ruilwinkel zou komen, die in het klein zou kunnen laten zien wat de Ruilwinkel in het groot zou kunnen zijn.

Compassie in het klein

Ook op die manier kan compassie dus vorm krijgen. Het hoeft niet heel groot te zijn, vertelde Conrad, maar kan ook heel klein te zijn: als je bijvoorbeeld kantoorruimte hebt met een bureau, waar je een groot gedeelte van de dag niet werkt. Dan kun je die ruimte en dat bureau voor dat moment ter beschikking stellen voor iemand die kantoorruimte nodig heeft, maar dat als starter bijvoorbeeld (nog) niet kan betalen. Zo eenvoudig kan het zijn.

Sensoor

Vervolgens kwam Frits Mertens van Sensoor aan het woord. Bij Sensoor kunnen mensen dag en nacht terecht voor een goed gesprek via telefoon, e-mail en op dagdelen ook per chat. Vrijwilligers luisteren, denken mee en zoeken samen met de bellers naar mogelijke oplossingen voor een probleem of vraag. Frits vertelde onder meer hoe de luistertraining die vrijwilligers bij Sensoor volgen om de telefonische contacten goed te laten verlopen, bijdraagt aan hun gevoel en ervaring met compassie.

Compassie concreet

Hierna gingen de deelnemers in kleine groepen uit elkaar. Samen werd er gepraat over wat compassie voor hen betekende en of ze compassie tegenkwamen in hun eigen organisaties. En hoe ze zelf compassie concreet zouden kunnen maken in hun werk of in hun dagelijkse handelen. Zo kwam het tot bijzondere en betrokken gesprekken onderling. Na de gesprekken kwam iedereen terug, en kon Pieter Poels, als voorzitter van de initiatiefgroep van Nijmegen Stad van Compassie vertellen over een nieuw initiatief van Stad van Compassie: Straatkoffie.

Straatkoffie

Het idee achter ‘Straatkoffie’ is simpel. Een bepaalde straat, kleine buurt of bijvoorbeeld een appartementencomplex die wel wat extra compassie kan gebruik, wordt er een paar dagen van tevoren, met behulp van flyers op geattendeerd dat straatkoffie gaat plaatsvinden. Dan wordt er op een bepaalde dag een tafeltje neergezet in de straat en kannen koffie en thee tevoorschijn worden gehaald. Vervolgens gaan vrijwilligers deur aan deur om de bewoners uit te nodigen samen koffie of thee te drinken en elkaar te leren kennen. Het concept van straatkoffie is al een paar keer uitgeprobeerd en heeft bewezen tot een duurzaam resultaat te kunnen leiden: bewoners komen vaker bij elkaar en soms ontstaat er een groepje dat samen koffie blijft drinken.

Centrale afsluiting

Na de introductie van het concept ‘Straatkoffie’ werd de avond afgesloten met een informeel moment van ontmoeting, waarbij iedereen elkaar nog even kon spreken over compassie en contact met elkaar kon zoeken. Al met al was het een weer een vruchtbare avond die liet zien dat het woord compassie veel los kan maken bij mensen.

Compassie schuurt?

Compassie zet mensen aan om stil te staan bij het onverwachte. Het laat de doeners nadenken over wat compassie concreet betekent. Het moedigt denkers aan tot concreet compassievol handelen. Het maakt vragen los. Want wat is een Stad van Compassie eigenlijk? En het maakt op ongemakkelijke  wijze zichtbaar waar de compassie soms juist nog ontbreekt!

Kortom: compassie schuurt! En juist dat zet aan tot handelen! 

Nieuwsgierig wat jij kan betekenen voor Nijmegen Stad van Compassie? Of wil jij je direct aanmelden als ambassadeur van Nijmegen Stad van Compassie? Neem dan contact op via mail of bel! 

www.nijmegenstadvancompassie.nl

post@nijmegenstadvancompassie.nl

024-3228480, vraag naar Pieter Poels