Heumensoord: terugblik op onze betrokkenheid

21 juli 2016

Maaltijd Syrische vluchtelingenOp dit moment is nog niet duidelijk of na de zomer daadwerkelijk 500 noodopvangplekken voor vluchtelingen in Nijmegen worden gerealiseerd, in het oude Belastingkantoor tegenover het station. We wachten het af. Mocht het er van komen, dan draagt het Huis van Compassie graag bij aan een zo goed mogelijke start voor deze vluchtelingen in Nederland.

Dat zij zich welkom voelen, en zich – binnen alle maatschappelijke beperkingen – zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op een volwaardig bestaan in Nederland. Zoals wij ons hebben ingespannen in contact met de bewoners van Heumensoord, allen mensen in een zeer kwetsbare maatschappelijke positie.

Vanaf het begin van Heumensoord, in september 2015, hebben we zoveel als mogelijk Heumensoord bewoners bij onze activiteiten betrokken. Gemiddeld hebben bijvoorbeeld telkens zo’n 20 vluchtelingen kunnen deelnemen aan onze Publieksmaaltijden, waarvan er 9 plaatsvonden tussen september 2015 en mei 2016. Bijzonder was dat tijdens 2 van deze bijzonder goed bezochte maaltijden werd gekookt door bewoners van Heumensoord, en de mensen zich d.m.v. interviews, muziek en andere uitingen presenteerden aan onze bezoekers.

Ook bij het maandelijkse  Eet en Ontmoet schoven telkens veel bewoners aan. Tijdens onze Open mic avonden, waarbij muzikaal samenspel centraal staat, waren vele tientallen Heumensoordbewoners prominent aanwezig; als bezoeker, of als muzikant. Speciaal voor de Heumenoordbewoners zijn we samen met COIL een Gespreksgroep gestart, waarin zij met Nederlanders in een ontspannen setting gesprekken konden voeren over belangrijke levensthema’s.

Ook hebben we voor hen een Mindfulnessgroep opgezet, als hulpmiddel om om te gaan met de moeilijkheden in hun leven. Samen met een Syrische psycholoog hebben we met ondersteuning van de Radboud universiteit een groep opgezet voor Psycho sociale ondersteuning van Heumensoordbewoners.

Dankzij verschillende donaties konden we deze mensen ook in materiële zin wat ondersteunen. Ook hebben we via een Fietsenactie 15 fietsen kunnen aanschaffen.

Ook hebben we met andere organisaties een Podiumgesprek georganiseerd over Gastvrijheid en hebben we gezamenlijk met stichting GAST en Stip Noodopvang een bijeenkomst georganiseerd met als titel “Heumensoord , en dan….”, voor alle vrijwilligers die in Nijmegen betrokken zijn bij de opvang en integratie van de verschillende groepen vluchtelingen.

Al deze activiteiten konden we alleen realiseren dankzij de tomeloze inzet van onze vrijwilligers, die gegrepen werden door de bijzondere humanitaire nood waarin deze tijdelijke Nijmegenaren zich bevonden.

Het was een bijzondere periode, samen met de mensen uit Heumensoord. Zij voegden veel goeds toe aan Nijmegen;  door zich ook open te stellen voor ons, dankzij hun inzet als vrijwilliger binnen het Huis van Compassie, dankzij hun veerkracht en doorzettingsvermogen…