19 september: ‘Vrede verbindt’ met Klaas van Egmond

21 juli 2016

Klaas van EgmondKlaas van Egmond roept op om een mens- en wereldbeeld na te streven, waarin tegenstellingen worden overbrugd: ‘Wij zijn medescheppers van wat er in de wereld gebeurt.’ Wij kunnen een bijdrage leveren en draagvlak creëren voor een gezamenlijke visie waarmee we, omwille van de toekomst van onze mensheid, weer kunnen samenwerken.

Na een korte inleiding wordt Klaas van Egmond op het podium geïnterviewd door journalist, zingever Arjan Broers, om vervolgens gaandeweg het gesprek uit te breiden naar de bezoekers. Er is dus volop gelegenheid om met Klaas van Egmond van gedachten te wisselen.

Klaas van Egmond
Prof. dr. Klaas van Egmond is faculteitshoogleraar Geowetenschappen aan de universiteit in Utrecht. Ook is hij adviseur van de Triodosbank en plaatsvervangend kroonlid bij de SER voor de
duurzaamheidagenda. In zijn nieuwste boek ‘Een vorm van beschaving’ schrijft hij: ‘De teloorgang van Europa is een gevolg van de ontaarding van ons materialistischindividualistisch wereldbeeld, met een obsessie voor economie en de ontkenning van publieke waarden.’ En hij pleit voor een breed maatschappelijk debat om tot gedeelde waarden te komen die in onze verdeelde samenleving verbindend werken.

Datum: 19 september om 20.00 uur (zaal open vanaf 19.30 uur)
Locatie: Boskapel, Graafseweg 276 in Nijmegen (gratis parkeren)
Kosten: € 7,50 (bij financiële problemen naar draagkracht)
Meer info: www.boskapel.nl

Dit podiumgesprek vindt plaats in het kader van de internationale Vredesweek 2016.

De podiumgesprekken vinden 3 maal per jaar plaats in Nijmegen en worden georganiseerd in een samenwerkingsverband van Het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Vincent de Paul Center, Augustijns Centrum de Boskapel.