25 mei: avond over Cultuur en Omgangsvormen in Syrië

29 april 2016

syrische cultuurHet Huis van Compassie en Vluchtelingenwerk Oost Nederland organiseren woensdag 25 mei een informatieavond voor vrijwilligers die zich inzetten voor vluchtelingen. Tijdens de bijeenkomst wordt ingegaan op de gebruiken en gewoonten en tradities in de Syrische maatschappij.

De inleider is Dick Douwes, hoogleraar Geschiedenis van het Midden-Oosten aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Hij studeerde Talen en Culturen van het Midden-Oosten aan de Radboud Universiteit Nijmegen en promoveerde ook aan deze universiteit. Daarna werkte hij in Leiden en Rotterdam maar hij woont nog altijd in Nijmegen.

Ook zullen een of meer deskundigen met een Syrische achtergrond aanwezig zijn.

Aanmelding is noodzakelijk bij: post@huisvancompassienijmegen.nl

Huis van Compassie

Inloop vanaf 19.45

Gratis entree

Nadere info: 024-3228480