Nijmegen, stad van Compassie zoekt ambassadeurs

14 maart 2016

logo Nijmegen stad van compassieEr zijn in Nederland, en verspreid over de wereld, steden die zichzelf Steden van Compassie – Compassionate Cities – noemen. In het voorjaar van 2015 besloot een initiatiefgroep in Nijmegen om dit voorbeeld ook voor onze stad te gaan volgen. We willen samen gaan kijken hoe we compassie nog meer vorm zouden kunnen geven in onze stad, in Nijmegen. We willen kijken of we van Nijmegen een Stad van Compassie kunnen maken.

Wat is compassie?
Compassie is een woord dat misschien mensen niet meteen iets zegt. Maar toen we het woord voor het eerst aan iemand hadden uitgelegd, reageerde die door te zeggen: “Dus je bedoelt eigenlijk gewoon warmhartigheid!”. En dat klopt. We willen dat de mensen in Nijmegen meer hun warme hart gaan laten spreken. Dat warme spreken kan als individu. Maar dat kan ook als groep. Of als organisatie. Of als bedrijf. Iedereen, vanuit alle lagen in de stad, kan meedoen. Alle mensen uit Nijmegen kunnen elkaar laten delen in dat warme hart dat we elkaar toedragen.

Nijmegen, Stad van Compassie
Nijmegen is eigenlijk al een beetje een stad van compassie. Want er gebeurt al heel veel goeds in de stad. Er wordt door individuele personen al heel betrokken gehandeld. En ook door kleine en grote groepen en door organisaties en ondernemingen wordt vaak al met een warm hart gehandeld. Maar weten we elkaar ook in de praktijk te vinden? Kennen we elkaar? Weten we wie iedereen is en wat iedereen doet? Wij denken dat mensen hier wel wat hulp bij kunnen gebruiken.

Wie zijn wij?
“Nijmegen, stad van compassie” is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties : het Hobbycentrum Nonnendaal, Centrum voor Ontmoeting in Levensvragen, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel en de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen. Ook nemen “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief.

Samengewerkt wordt bijvoorbeeld met Tandem Welzijn, Vereniging Buurtsites, Swon Seniorennetwerk, Nijmegen Fair Trade City, Stichting Gast, Ieder1 Gelijk, Vluchtelingenwerk, Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen,  en anderen.
Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.

Onze doelstelling
Meer bekendheid geven aan wat er al is aan compassie is dan ook één van onze doelstellingen: zichtbaar maken en verbinden. Elkaar oproepen en stimuleren om er nog meer voor elkaar te zijn is een ander doel. Daarnaast organiseren we ook concrete acties, waarbij mensen elkaar ontmoeten, kleinschalig, in de eigen buurt. Aan organisaties vragen we na te gaan hoe zij zowel binnen hun organisatie als naar buiten toe bij kunnen dragen aan meer compassie. Aan individuele personen vragen we hoe zij persoonlijk daaraan kunnen bijdragen. Een van de manieren om bij te dragen is ambassadeur te worden voor Nijmegen, Stad van Compassie.

Ambassadeur worden
Een Stad van Compassie worden, dat doe je niet in je eentje. En dat wordt je ook niet door een kleine groep te blijven. Een Stad van Compassie vraagt om een massale betrokkenheid. Van al haar inwoners. We hebben dan ook mensen nodig die samen met ons compassie willen uitdragen. In de straat. In de wijk. In de buurt. In de organisaties. Op de bedrijfsvloer. We hebben mensen nodig die bereid zijn om het voortouw te nemen op gebied van compassie. Die compassie bespreekbaar wil maken in de eigen omgeving. Die compassievol willen handelen, op straat, maar ook in het gesprek met elkaar als medemens. We zoeken mensen die we ambassadeurs willen noemen: ambassadeurs van compassie.

Ambassadeur van compassie
Wat betekent het voor jou om Ambassadeur van Compassie te worden ? In jouw omgeving, in de door jouw gekozen groep, organisatie of bedrijf, wil jij compassie uitdragen.  Voor de zomer gaan we rustig van start. We verzoeken jou als ambassadeur om:

  • op onze website nijmegen, stad van compassie informatie te plaatsen over het initiatief dat jij vertegenwoordigt en er voor te zorgen dat deze up to date blijft
  • de mensen in je groep, organisatie of bedrijf te informeren over en te enthousiasmeren over de eerstvolgende activiteiten vanuit “Nijmegen, stad van Compassie”
  • Andere initiatieven enthousiasmeren om zich bij Nijmegen stad van Compassie aan te sluiten
  • Nijmeegse burgers uit te nodigen om deel te nemen aan onze gezamenlijke publieksactiviteiten, zoals de publieksdag op zondag 29 mei.

Na de zomer evalueren we gezamenlijk eea en maken we nieuwe plannen over de invulling van het ambassadeurschap.

Wil jij ambassadeur worden of wil je meer informatie?
Dat kan eenvoudig door contact op te nemen via post@nijmegenstadvancompassie.nl of direct met Pieter Poels,coördinator van het Huis van Compassie (Groenestraat 170, 6537 HW Nijmegen, tel. 024-3228480. Meer informatie vind je ook op de website www.nijmegenstadvancompassie.nl