17 februari: Initiatievendag van Nijmegen, Stad van Compassie

16 februari 2016

logo Nijmegen stad van compassieWoensdagavond 17 februari organiseren we een avond voor initiatieven/organisaties in Nijmegen die zich met hart en ziel inzetten voor andere Nijmegenaren. Zo’n 30 organisaties hebben al toegezegd aanwezig te zijn. Wilt u met uw organisatie ook aanwezig zijn? Meld u bij ons aan.

Om (nader) kennis te maken met andere Nijmeegse initiatieven: hoe beter we elkaar kennen, hoe meer we – in samenwerking – voor anderen kunnen betekenen!


Nijmegen, stad van Compassie?

Een nieuwe aanduiding van onze stad. Nijmegen is niet de eerste stad die zich zo wil noemen. Vele steden, wereldwijd, verklaarden zich al compassionate city. Zij sloten zich daarbij aan bij het Handvest voor Compassie (Charter for Compassion), een initiatief van de Britse schrijfster Karen Armstrong waarin de Gulden Regel “Behandel de ander zoals je zelf behandeld wilt worden” centraal staat. o.m. de Dalai Lama en Desmond Tutu sloten zich aan bij het Handvest.

Wat is compassie?
Toen we dat woord aan iemand hadden uitgelegd zei hij: “Je bedoelt gewoon warmhartigheid”. En ja, we willen in Nijmegen ons warme hart laten spreken. En met dat “we” bedoelen we eigenlijk iedereen, zowel individuele personen als groepen als organisaties, ook bedrijven. Uitgangspunt voor ons is de gelijkwaardigheid tussen mensen en een positieve waardering van de diversiteit. Dat mensen verschillen geeft de mogelijkheid dat ze elkaar aanvullen.

Meer met en voor elkaar doen. Dat kan op verschillende manieren. Met hoofd, hart of handen.

Wie zijn de initiatiefnemers?
“Nijmegen, stad van compassie” is een initiatief genomen door een aantal Nijmeegse organisaties: het Hobbycentrum Nonnendaal, Huis van Compassie, Leger des Heils, Pleisterplaats van de Ziel, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen en Centrum Ontmoeting in Levensvragen. Ook nemen betrokken “ongebonden” Nijmegenaren deel aan het initiatief. Samengewerkt wordt bijvoorbeeld met organisaties als Tandem,  Fair trade Nijmegen en SWON. Wie zich er verder bij wil aansluiten is van harte welkom.

Wat willen de initiatiefnemers bereiken?
Mensen geven om elkaar, bekommeren zich om elkaar. Dat is niet nieuw voor Nijmegen, integendeel. Maar weten mensen  elkaar ook in de praktijk te vinden? Meer bekendheid geven aan wat er al is is een van de doelstellingen van Nijmegen, stad van compassie. Zichtbaar maken en verbinden. Elkaar ook oproepen en stimuleren er nog meer voor elkaar te zijn is een ander doel. Daarnaast ook concrete acties waarbij mensen elkaar ontmoeten, kleinschalig, in de eigen buurt.

Wat gaan we 17 februari doen?
We komen om 19.45 samen in  het Huis van Compassie, Groenestraat 170 in Nijmegen, met  tientallen Nijmeegse initiatieven met diverse achtergronden; initiatieven uit het welzijn, sport, cultuur, gezondheidszorg, bedrijfsleven, natuur en milieu. Met vrijwilligersorganisaties, professionele organisaties, profit, non-profit, etc..

PROGRAMMA:

  • 19.30 Inloop
  • 19.45 Introductie, met toelichting op ons initiatief

Madelinde Krantz, oprichter van Compassionate Arnhem, met een korte (theoretische) introductie op het begrip compassie en de compassiebeweging. Conrad Savy, bestuurder van Hobbycentrum Nonnendaal en oprichter van de Wijkfabriek geeft een ervaringsgerichte toelichting op het begrip compassie en de meerwaarde van dit begrip voor de Nijmeegse maatschappij. Rogier Teerenstra, bestuurslid van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, vertelt over de interviews die hij met verschillende Nijmegenaren heeft gehouden. Wat betekent compassie voor hen?

  • 20.15 Marktplaats

Middels een informatiemarkt kunt u kennis maken met vertegenwoordigers van andere initiatieven. U kunt informatie uitwisselen over wat u doet, en overleggen wat u voor elkaar kunt betekenen.

  • 21.15: Compassie in Nijmegen?

We maken nader kennis met elkaars initiatieven en we gaan dieper in op ieders werk en  ieders inspiratie, onze betrokkenheid bij de kwetsbaren in onze maatschappij,  de betekenis van compassie voor u. En hoe staat het volgens u met compassie in Nijmegen, wat kan er beter, en hoe kunnen we door samen te werken hieraan bijdragen.

Na afloop krijgt u nog een leuk instrument mee dat u helpt om compassie in de praktijk te brengen. Om 21.45 uur besluiten we de avond, met een drankje voor allen die nog graag even informeel na willen praten.

Wilt u zich opgeven of meer weten?
U kunt zich opgeven of meer informatie vragen bij Pieter Poels (Huis van Compassie): post@nijmegenstadvancompassie.nl of 024 – 322 84 80.

Zie voor meer informatie over het Handvest voor Compassie: www.handvestvoorcompassie.nl