Verslag filmavond ‘Le Fils’ op 27 november

1 december 2015

verslag le filsVrijdag 27 november werd in het Huis van Compassie de film ‘Le Fils’ vertoond, in het kader van de reeks KIJK MAAR. De opkomst was zeer goed! Kees Waardenburg hield een korte inleiding op de film en verzorgde het nagesprek.

Een timmerman, een jongen en een schokkerige camera. Meer hebben de geëngageerde gebroeders-cineasten Dardenne niet nodig voor een intens, verwarrend drama over menselijke onzekerheid.  Olivier Gourmet speelt een leraar in een opleidingscentrum, die in een grauwe Waalse stad randgroepjongeren zijn vak bijbrengt. Als op een dag de 16-jarige Francis aankomt in het centrum, is Olivier volledig van de kaart. In de hele film is geen enkele scène zonder Gourmet, de hele film draait om de mysterieuze verhouding van de man ten opzichte van zijn nieuwe leerling Francis. Deze blijkt de zoon van Olivier vijf jaar eerder op de achterbank gewurgd te hebben bij een poging om de radio van zijn auto te stelen. Het is een knap staaltje cinema met een diepmenselijke ondertoon. Le Fils, over wraak en vergeving, maakt diepe indruk op de kijker.

Nagesprek
Opvallend was dat door het overgrote deel van de aanwezigen de continue spanning, die de hoofdpersoon Olivier met zich meedroeg, lijfelijk ervaren werd. Bijzonder knap hoe regie en camera samengaan. Enkelen hadden om dezelfde reden moeite met deze film. Bijna iedereen was het er over eens dat de drang van de leraar/leermeester en leerling naar (h)erkenning, acceptatie en vriendschap als rode draad door de film liep.

Opvallend waren opmerkingen als: verlossend, balans tussen goed en kwaad,  nieuw leven,  man en jongen hebben elkaar nodig om vrij te worden van de last die op hen drukt, tussen (de schijn van) wurgen en niet wurgen speelt zich iets af dat niet in taal/beeld is te vatten. De confrontatie met deze bijna wurging en gewurgd worden was voor allen het ultieme moment in de film!

Algemene conclusie
Deze controversiële film riep tegenstrijdige  gevoelens en gedachten op. Niet alleen in de groep als geheel, maar ook individueel. De tijd was te kort deze verschillen in interpretatie enigszins te duiden. Deze film zou zich daar goed voor hebben geleend. Misschien doet zich  een nieuwe gelegenheid voor. In ieder geval hopen wij daarop.

Volgende keer
Op vrijdag 22 januari wordt in het Huis van Compassie de documentaire-film ‘One Day after the Peace’ van Erez Laufer vertoond.