Nieuwe activiteiten in het Huis van Compassie

15 december 2015

nieuwe activiteitenWe zijn de afgelopen maanden met vele vrijwilligers druk in de weer om extra activiteiten toe te voegen aan ons aanbod. Het gaat met name om activiteiten die direct bestemd zijn voor Nijmegenaren die in een maatschappelijk kwetsbare positie verkeren.

Zo zijn we gestart met een buurtklussenteam voor ouderen in Willemskwartier, maaltijden voor mensen die in armoede verkeren, een gespreksgroep over levensthema’s, een kookcursus voor Eritrese jongenen, en verschillende activiteiten voor bewoners van Heumensoord.

Hieronder treft u uitgebreide informatie over deze activiteiten. Wilt u meer weten, wilt u deelnemen aan de activiteiten of wilt u een bijdrage leveren, neem dan gerust contact met ons op.

Het buurtklussenteam bestaat uit mensen die gedurende lange tijd in geringe mate sociaal participeren en in armoede leven. Binnen het klussenteam kunnen de mensen zich nuttig maken, dagritme opdoen en samenwerken. Het klussenteam verricht klussen voor ouderen die cliënt zijn van het sociaal wijkteam in Willemskwartier. De klussen zijn van eenvoudige aard: tuinonderhoud, schilderen, huis/ruimtes ontruimen, eenvoudig timmerwerk. 

De maaltijden worden bereid door mensen uit onze doelgroep. Zij vormen een team en doen samen de inkopen. Zij stellen ook een menu samen, en koken samen voor een groep van 30 mensen die ’s avonds bij ons aanschuiven voor een gezellige maaltijd.  Al deze mensen beschikken over een laag inkomen. Tijdens de maaltijd wordt er ook muziek gemaakt (en soms ook door velen gedanst!).

Dit nieuwe type maaltijden vindt plaats naast de ‘grote’ publieksmaaltijden die wij al enige jaren regelmatig organiseren.

De gesprekgroep is een activiteit die wij samen met Centrum Ontmoeting in Levensvragen (COIL) organiseren. De groep bestaat voor de helft uit bewoners van Heumensoord, en voor de andere helft uit andere inwoners van Nijmegen. In een ongedwongen sfeer komen zij regelmatig samen om te praten over levensvragen en zingeving. (Deze groep is vol, aanmelding is niet meer mogelijk.)

De Kookcursus is bestemd voor Eritrese jongeren die sinds kort in Lent in het voormalige studentenhuisvestingscomplex wonen. De jongeren doen samen boodschappen, en leren eenvoudige gerechten koken. ’s Avonds eten zij de gerechten met Nederlandse taalmaatjes. Deze activiteit organiseren wij samen met Vluchtelingenwerk.

Voor en met de bewoners van Heumensoord organiseren wij verschillende activiteiten: zie o.a. het nieuwsbericht ‘Huis van Compassie en Heumensoord: wie helpt mee?‘. En op 11 januari zullen de bewoners zich tijdens een publieksmaaltijd aan andere Nijmegenaren presenteren.