Een eerste vruchtbaar jaar van de moestuin

31 maart 2015

moestuin - de bonen en de aardappelsSinds vorig jaar maart is er hard gewerkt aan de totstandkoming van een moestuin op het terrein van de Haard. De moestuin is een project van het Huis van Compassie en de Voedselbank Nijmegen. Mensen die zelf gebruik moeten maken van de Voedselbank verbouwen er groenten. De opbrengsten worden verdeeld over de pakketten die de Voedselbank wekelijks aan velen in Nijmegen verstrekt. Na een jaar is er veel tot stand gebracht. Tijd voor een korte terugblik en een vooruitblik naar het komende seizoen.

In totaal hebben 25 vrijwilligers bijgedragen aan de oprichting en het onderhoud van de moestuin. De vrijwilligersgroep was zeer divers van samenstelling. De meerderheid van het werk is verricht door 5 vrijwilligers die gebruik maken van de Voedselbank. Bijzonder veel werk is ook gedaan door een (wisselende) groep van 8 vrijwilligers die geen klant zijn van de Voedselbank, maar wel gebruik kunnen maken van enige ondersteuning van de Voedselbank. Het betreft asielzoekers die geen beroep kunnen doen op opvang van reguliere instanties. Een groep van 6 studenten, verbonden aan een studentenvereniging, was op afroep beschikbaar voor het verlenen van hand- en spandiensten. Ook anderen die zich spontaan hadden aangemeld, hebben bijgedragen aan de moestuin.

Alle hulp was zeer gewenst en hard nodig: m.n. de aanleg van de moestuin en de bijbehorende voorzieningen kosten veel tijd, meer tijd dan wij hadden voorzien voor aanvang van het project. Ook is er door vrijwilligers de nodige tijd besteed aan het onkruid wieden, het planten en het oogsten van groenten, vervoeren van de groenten naar het afhaalpunt (soms per auto) en het schrijven van recepten om toe te voegen aan minder gangbare groenten. Het was bijzonder dat zoveel mensen met zo verschillende achtergronden samen aan de moestuin werkten.

 

Het volgende is geoogst en verdeeld onder de mensen die wekelijks gebruik maken van de Voedselbank in Nijmegen Oost: 50 kg speciebonen, 200 kg aardappelen,60 courgettes,100 stronken ijsbergsla, 350 stronken boerenkool,16 kilo aardpeer,2 kilo aarbei,4 kilo appels, 3 kilo peren,150 pepers en paprika’s en tientallen kruidenplanten.

 

Ook veel voorzieningen zijn aangelegd: een kas is gebouwd, elektriciteit is rondom de gehele moestuin aangelegd, terras en paden zijn gelegd, dakgoot is aangebracht , een trap naar het bovengelegen deel van de moestuin is gemaakt.

 

We konden ook beschikken over veel externe hulp: van de Maartenshoeve hebben we een grote partij mest ontvangen. Van een gift van een andere particulier konden we een aanhangwagen aanschaffen. Een buurtbewoonster heeft ons vele groenteplanten geschonken. Via de gemeente Nijmegen konden we beschikken over een grote partij compost  en 800 stoeptegels, waarmee paden en een terras zijn gelegd. Karla Mulder van Eetbaar Nijmegen heeft meermaals overlegd met de kerngroep van vrijwilligers en de coördinator, en heeft ons zo uitgebreid geadviseerd over o.m. het beplantingsplan , het bewerken van de aarde en het aanschaffen van milieuvriendelijke hulpmiddelen.

Het project is financieel mogelijk gemaakt door o.m. een belangrijke bijdrage van het Oranjefonds.

 

Vooruitblikkend  naar het nieuwe seizoen:  het land is weer bemest in februari. Een nieuw beplantingsplan is gemaakt.In april starten we een nieuwe wervingscampagne bij het voedselafhaalpunt in Nijmegen Oost en in Nijmegen Hatert, om meer mensen van de Voedselbank als vrijwilliger bij het project te betrekken.

De dakgoot wordt gekoppeld aan twee aan te schaffen regenwaterreservoirs. Ook een compostbak schaffen we aan en extra gereedschappen. De moestuinkas wordt uitgebreid.

We gaan zo weer een mooi moestuinseizoen tegemoet!

 

Meer informatie? Neem contact op met Pieter Poels, de coördinator. 024-3228480.