3 maart: Podiumgesprek over vredesverklaring van Nijmegen

3 maart 2015

De-Oversteek uitsnedeDonderdag 18 december was een bijzondere avond in Nijmegen. Vertegenwoordigers van de christelijke, joodse, islamitische en alevitische gemeenschappen in Nijmegen kwamen bij elkaar om een gezamenlijke verklaring tegen geweld uit naam van Religie te ondertekenen. In het Podiumgesprek op dinsdag 3 maart willen we hier gezamenlijk op voortbouwen.

Hoe kan de Vredesverklaring in praktijk worden gebracht: welke voornemens hebben wij, welke concrete activiteiten zijn mogelijk, en hoe kan hierin samen worden gewerkt.


Opzet van de avond:
In deel 1 gaan de vier hoofdgasten op het podium in gesprek namens de moslimgemeenschap, de christenen, joden en hindoestanen. Hierna is een korte ceremonie waarin vertegenwoordigers van andere levensbeschouwelijke en religieuze organisaties een steunverklaring ondertekenen.

In deel 2 van de avond gaat het publiek uiteen in een aantal subgroepen om een onderling gesprek te voeren.
Centraal staat: hoe kunnen wij allen nieuwsgierig naar elkaar zijn en elkaar ontmoeten, hoe kunnen we elkaar aanspreken op snelle oordelen en onverdraagzaamheid. Hoe dragen wij zo bij aan vrede.

Van harte welkom op dinsdag 3 maart van 20.00 – 22.00 uur in het Huis van Compassie (Groenestraat 170, Nijmegen).
Aansluitend gelegenheid voor een informeel samenzijn. Om 19.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar.
Aanmelden is niet noodzakelijk.
Entree € 5,- of naar draagkracht.
Nadere informatie: 024 – 322 84 80

De podiumgesprekken vinden drie maal per jaar plaats in Nijmegen en worden georganiseerd in een samenwerkingsverband van het Huis van Compassie, de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, Vincent de Paul Center, Augustijns Centrum de Boskapel.