Vredesactiviteiten in Nijmegen

23 augustus 2014

logo vredesweekIn de maand september en ook daarna zullen in Nijmegen vele vredesactiviteiten worden ondernomen. Het centrale adres daarvoor is de Ambassade van Vrede van Nijmegen, gevestigd in het Huis van Compassie. Hier vindt u een eerste overzicht van de vredesactiviteiten. Berichten over verdere activiteiten komen op de website van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie (www.rlrnijmegen.nl) te staan.

De ambassadeur van vrede van Nijmegen, Masoud Rahaee, is nu volop in functie. Hij werd op 20 juni jl. in ‘zijn’ ambassade geïnstalleerd.

Voor contact met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie: tel. 024-3572044, 06-49844078, info@rlrnijmegen.nl.

VREDESVLAM

Iedere eerste donderdag van de maand is er een korte ‘ont-moeting’ rond de World Peace Flame op de Titushof, voor de Titus Brandsma Gedachteniskerk aan het Keizer Karelplein in Nijmegen.

Op donderdag 4 september om 20 uur staat deze maandelijkse ontmoeting in het teken van de start van de ‘Vredesmaand’. Hier zal Conny van der Aalsvoort, vice-voorzitter van de Raad voor Levensbeschouwing en Religie Nijmegen, de ‘Vredesmaand’ openen. Na een meditatie rondom de Vlam zal in het Titus Brandsma Memorial een lichtceremonie plaats vinden tot ca. 21 uur. Hierbij is iedereen welkom.

HIGH TEA
Het Apostolisch Genootschap organiseert op zondag 21 september van 14.30 tot 17 uur in het Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen een High Tea met een verrassend creatief programma. Alle deelnemers gaan meewerken aan een vreedzaam recept. Masoud Rahaee, ambassadeur van vrede voor Nijmegen, begeleidt het programma en zet daarbij een kunstzinnige activiteit op.

Het aantal plaatsen is beperkt (60), dus snelle aanmelding is gewenst. Graag voor 14 september via een mail aan info@ontmoeteninnu.nl.

VREDESMAALTIJD
Het Huis van Compassie te Nijmegen organiseert regelmatig een gezellige maaltijd voor mensen die willen genieten van het samenzijn met anderen. Iedere keer verzorgt een andere groep mensen het eten en vertelt daarbij iets over wie zij zijn en wat zij doen.

Op maandag 22 september om 18 uur zal deze maaltijd in het teken staan van de internationale Vredesweek en worden georganiseerd in samenwerking met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie. Bewoners van het Asielzoekerscentrum Nijmegen zullen samen met de Nijmeegse Vredesambassadeur, Masoud Rahaee, iets vertellen en laten zien over hun leven in Nijmegen en hun achtergronden.

De prijs voor de maaltijd bedraagt 6 euro voor een hoofdgerecht, dessert en drankjes. Wie geen of een laag inkomen heeft kan gratis eten of daarvoor een kleine bijdrage betalen.

Aanmelding voor de maaltijd liefst via post@huisvancompassienijmegen.nl met vermelding van naam en telefoonnummer, of anders telefonisch via 024-3228480.

DEMOCRATIEFABRIEK
In de bibliotheek aan het Mariënburgplein in het centrum van Nijmegen vindt op dinsdag 30 september om 19 uur de opening plaats van de Democratiefabriek, een interactieve tentoonstelling voor scholieren. Dit project wordt georganiseerd door Amnesty International Nijmegen in samenwerking met de Raad voor Levensbeschouwing en Religie, Ieder1gelijk en de bibliotheek.

De opening wordt verricht door Eduard Nazarski, directeur van Amnesty International Nederland. Masoud Rahaee, ambassadeur van vrede voor Nijmegen, verzorgt een introductie met medewerking van een jonge asielzoeker (zang).

De tentoonstelling is elke dag geopend van 30 september tot 13 oktober. Op tijden dat groepen de tentoonstelling bezoeken is deze niet toegankelijk voor anderen.

Op overige tijden kan iedereen die dat  wil een kijkje nemen. Voor info zie:  http://amnestynijmegen.antenna.nl/index.php/nieuwsflits-1-democratiefabriek.

STRIJD EN VREDE IN DE GESCHIEDENIS VAN NIJMEGEN
Vanuit de Raad van Kerken Nijmegen e.o. wordt als vredesactiviteit een zeer boeiende rondleiding gehouden door de Nijmeegse Stevenskerk. Dit historische gebouw bevat vele herinneringen aan situaties van strijd en vrede in de geschiedenis van de stad Nijmegen.

De rondleiding wordt verzorgd door dr. G. de Man, die bij uitstek deskundig is op dit gebied en die de Stevenskerk en haar geschiedenis van voor naar achter kent en die een boeiend en betrokken verteller is. De rondleiding duurt 60 minuten.

Tijdstip: vrijdag 3 oktober om 19.30 uur. Tevoren, om 19 uur, wordt u door de Raad van Kerken een kopje koffie aangeboden. Deelname is gratis.

VERTELVOORSTELLING ‘MIJN HART WOONT ELDERS’
Op woensdagavond 8 oktober wordt in het Huis van Compassie (De Haard), Groenestraat 170 te Nijmegen een theatrale vertelvoorstelling over vluchten en thuiskomen gepresenteerd. De spelers zijn Pauline Seebrechts en Gottfrid van Eck. Zij laten de waargebeurde verhalen van twee vluchteling zien: van Mounir uit Syrië en van Ayisha uit Eritrea/Ethiopië. Zij vertellen elkaar in een wachtkamer ergens in Nederland hun verhaal. Wat maakt dat deze vluchtelingen zich in Nederland ‘vreemd’ of ‘thuis’ voelen? Waar woont hun hart?

Deze voorstelling, waaraan Masoud Rahaee, ambassadeur van vrede voor Nijmegen, zijn medewerking verleent, vindt plaats onder auspiciën van Vluchtelingenwerk. Nadere informatie volgt.

EEN KEUZE UIT VREDESACTIVITEITEN BUITEN NIJMEGEN

Syrië-dag van de Ambassade van Vrede in Deventer
Op zaterdag 27 september houdt onze collega-ambassade in Deventer een dag die geheel gewijd is aan Syrië. Om 15 uur en 20 uur zijn er optredens van artiesten uit dat land. Om 16.30 uur is er een ontmoeting en maaltijd in het Alevitisch Centrum. Voor meer informatie: ambassadevanvrededeventer@gmail.com, tel. 0570-547850. Aanmelding voor maaltijd (kosten € 10 per persoon) en avondoptreden bij f_minis@hotmail.com, uiterlijk 8 september.

Internationale Vredesbijeenkomst in Antwerpen
Met een openingsceremonie in de Stadsschouwburg op zondag 7 september om 17 uur start een driedaagse internationale vredesbijeenkomst in Antwerpen, opgezet door de Gemeenschap Sant’Egidio. Het wordt een ontmoeting met meer dan 300 vertegenwoordigers van de wereldreligies. Op dinsdag 9 september vindt de hele dag een speciaal jongerenprogramma plaats. Die avond wordt de ontmoeting afgesloten met ‘gebeden voor de vrede’ door de verschillende religies in hun eigen traditie. De slotplechtigheid vindt plaats op de Grote Markt.

Voor meer informatie en het definitieve programma: www.peaceisthefuture.be.