Verslag viering 1 jarig bestaan Wereldvrouwenhuis

13 februari 2014

wereldvrouwenhuisHet was een bijzondere bijeenkomst, op zondag 2 februari in het Huis van Compassie, met meer dan 100 bezoekers. Ria Timmerman van het bestuur van de diaconie/Huis van Compassie verwelkomde ieder en vertelde hoe de diaconie al bij de start van het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen om hulp werd gevraagd en die van harte gaf en geeft.

Maria van de Muijsenbergh, voorzitster van de Stichting Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen, vertelde o.a. dat het Wereldvrouwenhuis nu vooral dringend op zoek is naar logeeradressen, voor na de opvangtijd in het huis. Er was een indringende film van Jan Leisink over het Wereldvrouwenhuis, waarin de vaak uitzichtloze situatie van de vrouwen zichtbaar gemaakt werd (ze mogen niet blijven maar kunnen niet terug naar hun land!). Mariken van Nimweghen kwam zingen en een gedicht voorlezen. Vrijwilligers en wereldvrouwen gaven een kijkje op de programma’s die de vrouwen in huis krijgen: er werden workshops taal (Armeens en twee Afrikaanse talen), creatief, sacred dance en weerbaarheid gegeven. De Wereldvrouwen voor wie het Wereldvrouwenhuis Mariam van Nijmegen opgezet is zongen prachtige dankliederen waarbij we allemaal uitgenodigd werden te dansen. Zij hadden ook lekker eten gemaakt. De vrouwen zorgden ook samen met Boembats dat van een stuk of vijf vrijwilligsters met behulp van mooie internationale kleding Mariam van Nijmegen-vrouwen gemaakt werd.

Er was ook een kort discussiegedeelte waar drie mensen van politieke partijen (Christen Unie, D66 en GroenLinks) met ideeën kwamen hoe de vrouwen te helpen, bijvoorbeeld door contact op te nemen met verzorgingshuizen die moeten inkrimpen. Wethouder Bert Frings was er ook en zei dat het Europese hof heeft gesteld dat ook mensen die illegaal zijn het recht op bed, bad en brood hebben. Als het aan hem ligt gaat het nieuwe college dat nakomen en zal dat voor hem een belangrijk punt in de collegeonderhandelingen zijn. Hij verzocht het Wereldvrouwenhuis om een brief aan B en W te schrijven, waarin zij het College verzoekt om deze rechten na te komen.

Er was een stand met zelfgemaakte spullen van de wereldvrouwen en vrijwilligsters. In totaal brachten het eten, de stand en de giftboxen bijna 800 euro op. De middag liet zien dat er in Nijmegen veel mensen zijn die de wereldvrouwen niet in de steek laten!