Huis van Compassie officieel geopend

12 november 2013

Armstrong openingDonderdagmiddag 31 oktober heeft de Britse godsdienstwetenschapper Karen Armstrong de officiële opening verricht van het Huis van Compassie van de diaconie Nijmegen.

We kunnen terugzien op een geslaagde opening. We startten de bijeenkomst met korte inleidingen met als thema: “Wat betekent Compassie voor ons, hoe maken wij dit concreet in ons leven” door Paul Oosterhoff (compassie in het christendom), Martine Boonk (humanisme) en Emrullah Erdem (islam). Vervolgens gaf Peter Nissen (theoloog, hoogleraar aan de RU) een introductie op het leven en het gedachtegoed van Karen Armstrong. Daarop nodigde Paul Oosterhoff Karen Armstrong uit om de opening te verrichten, door linten aan elkaar te knopen (de tekst die Paul hierbij uitsprak hebben wij hieronder samengevat).

Karen Armstrong hield een inspirerend betoog over hoe wij allen Compassie in ons dagelijks leven als uitgangspunt van ons handelen kunnen maken, en wenste de diaconie veel succes bij de ontwikkeling van het Huis van Compassie. Daarop opende Harrie Lennaerts, als straatpastor verbonden aan het Atelier van de Overlevingskunst van Stichting het Kruispunt, de schilderijententoonstelling van Nijmeegse daklozen.

Hierna konden de aanwezigen nog een tijdlang informeel samen zijn, onder het genot van de hapjes die waren gemaakt door uitgeprocedeerde asielzoekers die worden ondersteund door stichting GAST. En in gesprek gaan met de kunstenaars van het Atelier van de Overlevingskunst.

Geachte mevrouw Armstrong en andere aanwezigen. We gaan nu over tot de officiële opening van het Huis van Compassie, het huis waarin we activiteiten zullen organiseren met en voor de mensen aan de onderkant van de samenleving, en ook reflectie activiteiten op het thema compassie met alle mensen van goede wil. Meestal bij een opening activiteit wordt een lint doorgeknipt. Het resultaat is een scheiding van het lint in verschillende delen. We willen het anders doen vandaag. Ik heb hier zeven linten in verschillende kleuren. We willen hier niet scheiden in dit Huis van Compassie, maar verbinden. Bijvoorbeeld;  deze linten vertegenwoordigen verschillende groepen mensen in de stad Nijmegen, Mensen aan de onderkant van de samenleving , maar ook mensen in betere persoonlijke en sociale omstandigheden. Mensen van verschillende religieuze en ideologische bewegingen , en de linten kunnen ook bijvoorbeeld de verschillende organisaties met wie wij samenwerken vertegenwoordigen.
Kortom, de linten zijn een symbool van de veelkleurige samenleving van Nijmegen. We willen die linten niet scheiden, maar samen binden. We gaan deze linten samen voegen met een knoop. Niet te strak, zodat er niet voldoende ruimte om te ademen zou zijn, maar wel zodat ze echt verbonden  zijn. Ik nodig u uit, mevrouw Armstrong, om symbolisch deze knoop voor ons te maken. We zullen deze knoop van linten ergens vertonen in ons huis als een permanente herinnering aan het begin van het Huis van Compassie op 31 oktober 2013.