Vrienden van het huis

Word vriend van het Huis van Compassie

Het Huis van Compassie zet zich met hart en ziel in voor de meest kwetsbare mensen van onze samenleving. Al onze activiteiten zijn erop gericht mensen verder te helpen op hun weg naar maatschappelijke integratie en kwaliteit van leven. Voor het financieren van al ons werk zijn we afhankelijk van subsidies, maar die zijn niet structureel. Via de Stichting Vrienden willen we het aantal donaties sterk uitbreiden. Met dit geld kunnen we activiteiten financieren waarvoor geen subsidie voorhanden is, maar die we voor onze doelgroep uitermate belangrijk vinden.

WORD VRIEND. Laten we ons aansluiten bij de grote groep van mensen die vinden dat we ons blijvend moeten inzetten voor kwetsbare mensen.

Ja, ik word donateur van het Huis van Compassie in Nijmegen, zodat er structureel gewerkt wordt aan het verbeteren van het leven van kwetsbare mensen.

Ik word Vriend van het Huis van Compassie en machtig hierbij het Huis van Compassie, tot wederopzegging, het gekozen bedrag jaarlijks via automatische incasso af te schrijven.

* velden met * zijn verplicht.

 

Doneer

Vriendenstichting NL 11 TRIO 0320025926 t.n.v. Vrienden Huis van Compassie

Als vriend/donateur houden we u op de hoogte van onze activiteiten en willen we u graag als deelnemer uitnodigen.

Heeft u vragen? Neem dan contact op door een e-mail te sturen aan poels@huisvancompassienijmegen.nl of bel ons op 06-27274789 en vraag naar Pieter Poels.

Wilt u meewerken om de Stichting Vrienden uit te bouwen of hebt u ideeën over activiteiten die we kunnen ontwikkelen, neem dan contact op met bestuurslid Piet Elands, 06-49988985 of piet.elands@hotmail.nl.

ANBI-LogoOnze organisatie is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI) nummer 860954286. Uw gift is daarmee aftrekbaar van de belastingen.