Algemene informatie

Het Huis van Compassie is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van een viertal landelijke fondsen:

het SIOC, het SKAN fonds, PIN/KNR en Stichting Rotterdam. Zij leveren voor het eerste jaar van het Huis van Compassie ongeveer 65% van de benodigde financiën. De diaconie levert uit eigen middelen een bijdrage ter hoogte van ongeveer 20%. Ook regionale en fondsen leveren een (bescheiden) bijdrage.

Voor het overige deel (ruim 10%) is het Huis van Compassie afhankelijk van publieke middelen:

  • bijdragen van deelnemers aan activiteiten
  • sponsoring door het bedrijfsleven
  • giften van particulieren

Deze middelen zijn met de start van het Huis van Compassie nog niet gegarandeerd.

De landelijke fondsen hebben aangegeven dat zij graag 1 of meerdere jaren stimuleringssubsidies beschikbaar stellen voor het Huis van Compassie. Duidelijk is dat de bijdragen van deze fondsen in de komende jaren zullen verminderen en na een aantal jaren zullen ophouden. De diaconie zal daarom een toenemend beroep moeten doen op regionale en lokaal beschikbare middelen om de continuering van de activiteiten van het Huis van Compassie mogelijk te maken.

Wat gebeurt er met uw bijdrage?
Het Huis van Compassie ontvangt geen overheidssubsidie en kan niet beschikken over structurele subsidie van fondsen. Met uw donatie stelt u ons in staat om onze doelen handen en voeten te geven, middels een groot aantal activiteiten voor en met en over de kwetsbaren in onze maatschappij.

Hoe kunt u het Huis van Compassie steunen?

Er zijn verschillende manieren om het Huis financieel te steunen:

  • U kunt Vriend worden en zo het Huis regelmatig steunen
  • U kunt een eenmalige donatie doen, door een bedrag over te maken naar NL80 TRIO 0391 0294 60 t.n.v. Huis van Compassie in Nijmegen o.v.v. donatie Huis van Compassie
  • U kunt sponsor worden.

ANBI-Logo

Onze organisatie is aangewezen als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Uw gift is daarmee aftrekbaar van de belastingen.