Algemene inleiding

We organiseren een groot aantal activiteiten voor mensen in een maatschappelijk kwetsbare positie, maar tegelijkertijd ook mensen die het goed vergaat; juist de ontmoeting tussen verschillende groepen mensen streven wij na, omdat dit kan leiden tot begrip voor elkaar en respect.

Ook bieden we in het Huis van Compassie een plek aan verschillende vrijwilligersgroepen van mensen die zich op een of andere wijze willen inzetten voor -en in samenwerking met- de groepen die onze steun en solidariteit behoeven. En we ondersteunen initiatieven die door de kwetsbaren in onze samenleving zelf vanuit de doelgroepen zelf.

Daarnaast organiseren we o.m. debatten, congressen, film- en theateravonden en tentoonstellingen waarbij compassie met de kwetsbaren centraal staat.

Onder het menu “Actviteiten” vindt u een opsomming van onze activiteiten. Heeft u ideeën voor activiteiten die volgens u goed passen bij het Huis van Compassie, neem dan gerust contact met ons op.